Glavni sadržaj

Kako se odlučuje o politikama EU-a?

Postupak odlučivanja u EU-u

U postupku odlučivanja u EU-u sudjeluju tri glavne institucije:

  1. Europski parlament, koji predstavlja građane EU-a
  2. Vijeće Europske unije, koje predstavlja vlade EU-a
  3. Europska komisija, koja zastupa opće interese EU-a.

O politikama EU-a obično se odlučuje u redovnom zakonodavnom postupku (ranije poznatom kao postupak suodlučivanja). Riječ je o postupku u kojem tri glavne institucije postižu dogovor o zakonodavstvu. 

Izrada zakonodavstva EU-a

Prije nego što Komisija predloži nove inicijative, ona mora procijeniti njihove moguće gospodarske i društvene posljedice te posljedice za okoliš.

U tu svrhu priprema izvješće pod nazivom „procjena učinka” u kojem navodi prednosti i nedostatke različitih opcija politike. Procjena učinka uključuje doprinos nevladinih organizacija, nacionalnih tijela i industrije te stručnih skupina koje savjetuju o tehničkim pitanjima.

Pojedinci, poduzeća i organizacije mogu dati povratne informacije putem javnih savjetovanja (upitnika) na Komisijinu portalu „Iznesite svoje mišljenje”.

Nacionalni parlamenti mogu službeno izraziti zadršku ako smatraju da bi neko pitanje bilo bolje riješiti na nacionalnoj nego na razini EU-a.

Više o procjenama učinka

Razmatranje i donošenje

Nakon što Komisija iznese prijedlog, Parlament i Vijeće ga razmatraju i mogu predložiti izmjene. Parlament, Vijeće i Komisija obično se potom sastaju kako bi utvrdili mogu li postići dogovor o cijelom skupu izmjena.

Ako Komisija ne pristane ni na kakve izmjene, Vijeće može Komisijin prigovor poništiti isključivo jednoglasnom odlukom. Ako Komisija smatra da je prijedlog suviše izmijenjen, ima ga pravo povući.

Ako se tri institucije ne slože oko konačnog teksta, slijedi drugo čitanje.

Tijekom drugog čitanja Parlament i Vijeće mogu ponovno predložiti izmjene. Parlament može blokirati prijedlog ako se ne može složiti s Vijećem.

Ako se Parlament i Vijeće slože oko izmjena, prijedlog se može prihvatiti. Ako ne mogu postići dogovor, uspostavlja se odbor za mirenje kako bi se pronašlo rješenje. Tijekom te završne faze drugog čitanja prijedlog mogu blokirati i Parlament i Vijeće.

Zakonodavni akt donosi se nakon što Parlament i Vijeće postignu dogovor o zajedničkom tekstu te se objavljuje u Službenom listu EU-a.

Redovni zakonodavni postupak

Objašnjenje svih faza redovnog zakonodavnog postupka, pri kojem Parlament i Vijeće zajedno donose zakonodavstvo, te popis zakonodavnih akata donesenih u okviru tog postupka.

Posebni zakonodavni postupci

Objašnjenje načina na koji Parlament i Vijeće surađuju u postupcima suglasnosti i savjetovanja.

Vrste zakonodavstva EU-a 

Pratite sjednice Europskog parlamenta uživo

Pratite sjednice Vijeća Europske unije uživo

Pratite zakonodavni postupak

Svatko može pratiti razvoj zakonodavnih prijedloga EU-a kroz cijeli zakonodavni postupak, od planiranja i donošenja do provedbe i preispitivanja.

Više o praćenju zakonodavnog postupka

Pretraživanje zakonodavnih postupaka

Uključite se u zakonodavni postupak

Zahvaljujući Komisijinoj agendi za bolju regulativu pojedinci, poduzeća, dionici, nacionalna tijela i druge organizacije mogu pridonijeti oblikovanju politika EU-a. Svoje mišljenje možete iznijeti putem

Sudjelujte, komunicirajte, glasujte

Video gallery