Skip to main content

EU:s institutioner och organ

Filtrera efter

EU:s institutioner och organ (76)

RSS
Visar resultat 20–40
 • Decentraliserad byrå

ECHA

Europeiska kemikaliemyndigheten genomför EU:s kemikalielagstiftning.

Webbplats
https://echa.europa.eu/en/home
Telefon
+358 9 6861 80
Adress
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
 • Juridisk person inom Europeiska unionen

EDPB

Europeiska dataskyddsstyrelsen tar fram riktlinjer och rekommendationer om hur dataskyddsreglerna ska tillämpas i EU.

Webbplats
https://edpb.europa.eu/edpb_en
E-post
Adress
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • EU-organ

EDPS

Europeiska datatillsynsmannen ser till att EU:s institutioner och organ skyddar personuppgifter när de behandlar data.

Webbplats
https://edps.europa.eu/_en
Telefon
+32 2 283 19 00
Adress
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentraliserad byrå

EEA

Europeiska miljöbyrån tar fram underlag till EU-länderna för att hjälpa dem att utforma, genomföra och utvärdera miljöpolitiken.

Webbplats
http://www.eea.europa.eu/
Telefon
+45 33 36 71 00
Adress
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
 • EU-organ

EEAS

Europeiska utrikestjänsten är EU:s diplomattjänst och ansvarar för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik.

Webbplats
https://www.eeas.europa.eu
Telefon
+32 2 584 11 11
 • EU-organ

EESK

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är ett rådgivande EU-organ som avger yttranden till övriga EU-institutioner.

Webbplats
https://www.eesc.europa.eu/
Telefon
+32 2 546 90 11
Adress
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentraliserad byrå

EFCA

Europeiska fiskerikontrollbyrån främjar standarder för kontroll, inspektion och övervakning inom EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Webbplats
http://www.efca.europa.eu/en
Telefon
+34 986 12 06 10
Adress
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
 • Decentraliserad byrå

EFSA

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet tar fram vetenskapliga underlag och rekommendationer om risker i livsmedelskedjan.

Webbplats
https://www.efsa.europa.eu/
Telefon
+39 0521 036 111
Adress
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
 • EU-organ

EIB

Som EU:s klimatbank tillhandahåller EIB finansiering och expertrådgivning för projekt för klimatet, den europeiska integrationen och utvecklingen i EU och som stöder EU:s politik i över 160 länder.

Webbplats
https://www.eib.org/en/index.htm
Telefon
+352 43 79 1
Adress
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg
 • Decentraliserad byrå

EIOPA

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ger EU-institutionerna råd om hur man kan skapa ett effektivt och stabilt finansiellt system.

Webbplats
https://eiopa.europa.eu/
E-post
Telefon
+49 (0) 69 95 11 19 20
Adress
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
 • Annan byrå

EIT

Europeiska institutet för innovation och teknik arbetar för mer innovation genom samarbete mellan näringsliv och utbildningsorganisationer.

Webbplats
http://eit.europa.eu/
Telefon
+36 14 819 300
Adress
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
 • Decentraliserad byrå

ELA

Europeiska arbetsmyndigheten ser till att arbetsmarknads- och socialförsäkringsreglerna för arbetstagare som jobbar utomlands tillämpas korrekt i hela EU.

 • Decentraliserad byrå

EMA

Europeiska läkemedelsmyndigheten skyddar och främjar människors och djurs hälsa genom att utvärdera och övervaka läkemedel i EU.

Webbplats
https://www.ema.europa.eu/en
Telefon
+31 88 781 6000
Adress
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
 • Decentraliserad byrå

EMCDDA

EU:s narkotikabyrå förser EU med oberoende och vetenskapliga underlag om narkotika och narkotikamissbruk så att lagstiftarna kan ta fram effektiva lagar och strategier mot narkotika.

Webbplats
http://www.emcdda.europa.eu/
E-post
Telefon
+351 21 121 02 00
Adress
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
 • Decentraliserad byrå

EMSA

Europeiska sjösäkerhetsbyrån bistår med sakkunskap för att förbättra sjösäkerheten och sjöfartsskyddet och minska föroreningarna.

Webbplats
http://www.emsa.europa.eu/
E-post
Telefon
+351 21 1209 200
Adress
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
 • Decentraliserad byrå

Enisa

EU:s cybersäkerhetsbyrå (Enisa) ska se till att det råder samma nivå på it-säkerheten i hela EU.

Webbplats
http://www.enisa.europa.eu/
E-post
Telefon
+30 28 14 40 9711
Adress
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
 • EU:s interinstitutionella tjänster

Epso

Epso anordnar urvalsförfaranden för rekrytering av personal till EU:s institutioner, organ och byråer.

Webbplats
https://epso.europa.eu/en
Telefon
+ 32 (0) 2 299 11 11
Adress
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentraliserad byrå

ERA

EU:s järnvägsbyrå arbetar med att förbättra EU:s järnvägssystem genom att ta fram tekniska standarder och säkerhetsnormer för hela EU.

Webbplats
http://www.era.europa.eu/
Telefon
+33 3 27 09 65 00
Adress
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France