Skip to main content
Logo of ECDC

Översikt

 • Uppgift: Förbättra smittskyddet i EU
 • Direktör: Andrea Ammon
 • Inrättad: 2005
 • Antal anställda: 290
 • Plats: Stockholm (Sverige)
 • Webbplats:ECDC

Senaste nytt om covid-19 from ECDC 

Verksamhet

 • Analyserar och tolkar data från EU-länderna om 52 smittsamma sjukdomar med hjälp av övervakningsdatabasen Tessy.
 • Ger vetenskapliga råd till EU-länderna och EU-institutionerna.
 • Varnar för och analyserar nya hot mot EU.
 • Samordnar europeiska utbildningsprogram för interventionsepidemiologi (Epiet) och mikrobiologi för folkhälsa (Euphem).
 • Hjälper EU-länderna att förbereda sig för sjukdomsepidemier.
 • Anordnar den årliga europeiska Escaidekonferensen om tillämpad infektionsepidemiologi, som pågår i tre dagar.

Målgrupper

 • Folkhälsoaktörer i Europa:
  • Nationella och andra folkhälsomyndigheter i EU/EES
  • EU-institutionerna
  • Andra beslutsfattare
 • Folkhälsoaktörer utanför Europa: yrkesverksamma, forskare, internationella organisationer och nationella myndigheter

Kontakt

Namn
EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC)
Webbplats
https://ecdc.europa.eu/en
E-post
Telefon
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Postadress
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sverige
Sociala medier