Skip to main content

EU:s institutioner och organ

Filtrera efter

EU:s institutioner och organ (76)

RSS
Visar resultat 60–76
 • EU-institution

Europeiska rådet

Europeiska rådet samlar EU-ländernas stats- och regeringschefer och ansvarar för EU:s allmänna politiska inriktning.

Webbplats
https://www.consilium.europa.eu/en/
Telefon
+32 2 281 61 11
Adress
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • EU-institution

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd (ministerrådet) består av ministrar från EU-länderna som träffas för att diskutera, ändra och anta lagar.

Webbplats
http://www.consilium.europa.eu/en/
Telefon
+32 2 281 61 11
Adress
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentraliserad byrå

Europol

Europol hjälper EU:s brottsbekämpande organ att bekämpa omfattande brottslig verksamhet som terrorism, bedrägeri och narkotikahandel.

Webbplats
https://www.europol.europa.eu/
Telefon
+31 70 302 50 00
Adress
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Netherlands
 • Decentraliserad byrå

EUSPA

The European Union Agency for the Space Programme supports EU investment in satellite and global navigation technologies.

Webbplats
https://www.euspa.europa.eu/
Telefon
+420 234 766 000
Adress
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Czechia
 • Euratoms byrå

F4E

Det gemensamma företaget Fusion for Energy förvaltar EU:s bidrag till fusionsforskningsprojektet Iter.

Webbplats
http://fusionforenergy.europa.eu/
E-post
Telefon
+34 93 320 18 00
Adress
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Spain
 • Decentraliserad byrå

FRA

EU:s byrå för grundläggande rättigheter ger EU:s och medlemsländernas beslutsfattare råd om grundläggande rättigheter.

Webbplats
http://fra.europa.eu/en
Telefon
+43 1 580 30 0
Adress
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
 • Decentraliserad byrå

Frontex

Frontex hjälper EU-länderna att förvalta sina yttre gränser och införa enhetliga gränskontroller genom att erbjuda tekniskt stöd och expertis.

Webbplats
https://frontex.europa.eu/
Telefon
+48 22 205 95 00
Adress
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland
 • Genomförandeorgan

HaDEA

Genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea) ska hjälpa till att förverkliga kommissionens ambition om ett grönt, digitalt och resilient EU efter coronapandemin som är bättre rustat för nuvarande och kommande utmaningar.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • EU-organ

ReK

Regionkommittén ger EU-institutionerna råd om lagstiftning som påverkar EU:s städer och regioner.

Webbplats
https://cor.europa.eu/en
Telefon
+32 2 282 22 11
Adress
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Gemensamt företag under EU

Sesar 3

Det gemensamma företaget Sesar 3 ska med hjälp av forskning och innovation modernisera det europeiska flygledningssystemet och skynda på arbetet med att skapa ett digitalt europeiskt luftrum.

Webbplats
https://www.sesarju.eu/
E-post
Telefon
+32 2 507 80 00
Adress
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Gemensamt företag under EU

SNS JU

Det gemensamma företaget för smarta nät och tjänster samordnar och stöder forskning och innovation om 6G tillsammans med EU-länderna och främjar utbyggnaden av 5G i EU.

Webbplats
https://smart-networks.europa.eu/
E-post
Adress
Rue de la Loi / Kunst-Wet 51, 1000 Brussels, Belgium
 • Decentraliserad byrå

SRB

Den gemensamma resolutionsnämnden tar fram standardregler, förfaranden och praktiska arrangemang för bankresolutioner.

Webbplats
http://srb.europa.eu/
Adress
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgium