Skip to main content
European Union

EU:s institutioner och organ

Filtrera efter

EU:s institutioner och organ (76)

RSS
Visar resultat 60–76
EU-institution

Europeiska rådet samlar EU-ländernas stats- och regeringschefer och ansvarar för EU:s allmänna politiska inriktning.

Webbplats
https://www.consilium.europa.eu/en/
Telefon
+32 2 281 61 11
Adress
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
EU-institution

Europeiska unionens råd (ministerrådet) består av ministrar från EU-länderna som träffas för att diskutera, ändra och anta lagar.

Webbplats
http://www.consilium.europa.eu/en/
Telefon
+32 2 281 61 11
Adress
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentraliserad byrå

Europol hjälper EU:s brottsbekämpande organ att bekämpa omfattande brottslig verksamhet som terrorism, bedrägeri och narkotikahandel.

Webbplats
https://www.europol.europa.eu/
Telefon
+31 70 302 50 00
Adress
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Netherlands
Decentraliserad byrå

The European Union Agency for the Space Programme supports EU investment in satellite and global navigation technologies.

Webbplats
https://www.euspa.europa.eu/
Telefon
+420 234 766 000
Adress
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Czechia
Euratoms byrå

Det gemensamma företaget Fusion for Energy förvaltar EU:s bidrag till fusionsforskningsprojektet Iter.

Webbplats
http://fusionforenergy.europa.eu/
E-post
Telefon
+34 93 320 18 00
Adress
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Spain
Decentraliserad byrå

EU:s byrå för grundläggande rättigheter ger EU:s och medlemsländernas beslutsfattare råd om grundläggande rättigheter.

Webbplats
http://fra.europa.eu/en
E-post
Telefon
+43 1 580 30 0
Adress
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
Decentraliserad byrå

Frontex hjälper EU-länderna att förvalta sina yttre gränser och införa enhetliga gränskontroller genom att erbjuda tekniskt stöd och expertis.

Webbplats
https://frontex.europa.eu/
Telefon
+48 22 205 95 00
Adress
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland
Genomförandeorgan

Genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea) ska hjälpa till att förverkliga kommissionens ambition om ett grönt, digitalt och resilient EU efter coronapandemin som är bättre rustat för nuvarande och kommande utmaningar.

Telefon
+32 2 299 11 11
Adress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
EU-organ

Regionkommittén ger EU-institutionerna råd om lagstiftning som påverkar EU:s städer och regioner.

Webbplats
https://cor.europa.eu/en
Telefon
+32 2 282 22 11
Adress
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
Gemensamt företag under EU

Det gemensamma företaget Sesar 3 ska med hjälp av forskning och innovation modernisera det europeiska flygledningssystemet och skynda på arbetet med att skapa ett digitalt europeiskt luftrum.

Webbplats
https://www.sesarju.eu/
E-post
Telefon
+32 2 507 80 00
Adress
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentraliserad byrå

Den gemensamma resolutionsnämnden tar fram standardregler, förfaranden och praktiska arrangemang för bankresolutioner.

Webbplats
http://srb.europa.eu/
Adress
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgium