Gå direkt till innehållet
Gemensamt företag under EU

Det gemensamma företaget för halvledare

Översikt

 • Uppgift: Det gemensamma företaget för halvledare är ett europeiskt trepartspartnerskap som främjar utvecklingen och införandet av teknik och system med avancerade nanoelektroniska chip som tillverkas i Europa.
 • Verkställande direktör: Jari Kinaret
 • Medlemmar och partner:
  • EU, företrätt av kommissionen.
  • Följande deltagande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
  • Följande branschorganisationer: Eposs, Aeneas och Inside som företräder branscherna för mikro- och nanoelektronik, smarta integrerade system och inbyggda eller cyberfysiska system.
 • Inrättat: 2023
 • Antal anställda: 49
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • Webbplats:  Det gemensamma företaget för halvledare

Verksamhet

Det gemensamma företaget för halvledare är ett europeiskt trepartspartnerskap som ska främja utvecklingen och införandet av teknik och system med avancerade nanoelektroniska chip som tillverkas i Europa.

Under de kommande åren ska företaget tillsammans med den europeiska nanoelektronikbranschen och EU-länderna utarbeta en gedigen portfölj med flera pilotlinjer för

 • avancerad nanoelektronik
 • en designplattform för utformning av avancerade chip
 • en rad olika projekt som utnyttjar tekniken för innovation inom mobilitet, energi, hälsa, robotteknik och chiptillverkning.

Ett nätverk av kompetenscentrum runtom i Europa ska underlätta tillgången till åtgärderna för europeiska uppstartsföretag, små och medelstora företag, universitet och större företag.

Företaget har som mål att

 • stärka EU:s strategiska oberoende när det gäller elektroniska komponenter och system för att tillgodose framtida behov hos vertikala industrier och ekonomin i stort
 • trygga EU:s ledarskap inom vetenskaplig spetskompetens och innovation när det gäller nyskapande komponenter och systemteknik och främja små och medelstora företags aktiva deltagande
 • se till att komponenter och systemteknik bidrar till att lösa Europas samhälls- och miljöutmaningar
 • möjliggöra utveckling och införande av avancerad halvledar- och kvantteknik och innovation av etablerad teknik som stärker avancerad design, systemintegration och kapaciteten för chiptillverkning i EU.

Målgrupper

Företag och forskningsorganisationer i de deltagande länderna.

Mer information

Det gemensamma företaget för halvledare är en uppföljare till den framgångsrika föregångaren, det gemensamma företaget för viktig digital teknik. Det har nya mål och en reviderad, större budget och planeras fortsätta fram till 2027.

Förordning om att stärka Europas halvledarekosystem och om ändring av EU:s förordning om halvledare

Förordning om bildande av gemensamma företag inom ramen för Horisont Europa

Dokument från det gemensamma företaget för halvledare

 

Kontakt

Det gemensamma företaget för halvledare

Namn
Det gemensamma företaget för halvledare
Webbplats
https://www.chips-ju.europa.eu/
E-post
enquiriesatchips-ju [dot] europa [dot] eu
Telefon
00 32 2 221 81 02
Postadress
White Atrium-byggnaden, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56–60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgien
Sociala medier