Gå direkt till innehållet
Gemensamt företag under EU

Det gemensamma företaget för ren luftfart

Clean Aviation Joint Undertaking

Översikt

 • Uppgift: Utveckla innovativ teknik för att minska flygplanens utsläpp av koldioxid och andra gaser och minska bullernivån
 • Direktör: Axel Krein
 • Partner: EU-kommissionen, flygteknikindustrin (däribland små och medelstora företag), forskningscentrum och högskolor och universitet
 • Inrättat: 2021
 • Antal anställda: 42
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • Webbplats: Det gemensamma företaget för ren luftfart

Det gemensamma företaget för ren luftfart är ett framgångsrikt offentlig-privat partnerskap mellan EU-kommissionen och den europeiska flygteknikindustrin som är på väg att nå sina miljömål. 

Företaget är efterföljaren till programmet Clean Sky 2 (se förordning (EU) 2021/2085).

Verksamhet

Tack vare den teknik för ren luftfart som programmet utvecklar kan framtidens flygplan

 • minska bränsleförbrukningen och tillhörande koldioxidutsläpp med 20–30 procent
 • minska bullernivåerna.

Målgrupper

 • Allmänheten – tack vare mindre buller och utsläpp, bättre resealternativ och ökad industriell konkurrenskraft i Europa.
 • Ekonomin – Flygteknikindustrin är en av EU:s mest framgångsrika industrier. Ren luftfart bidrar till europeisk kompetens som kan utveckla den spetsteknik som krävs för att behålla en ledande ställning på marknaden.
 • Små och medelstora företag – Allt fler företag medverkar genom det gemensamma företagets ansökningsomgångar. Småföretagen får nya möjligheter och de etablerade aktörerna får nya potentiella leveranskedjor. 
 • Forskarsamhället – Ny teknik kan införas snabbare och industrin och forskarna kan gemensamt ta itu med utmaningar och prioriteringar.

Kontakt

Det gemensamma företaget för ren luftfart

Namn
Det gemensamma företaget för ren luftfart
Webbplats
https://www.clean-aviation.eu/
Telefon
+32 2 221 81 52
Fax
+32 2 221 81 50
Postadress
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien
Sociala medier