Přejít na hlavní obsah
Společný podnik EU

Společný podnik pro čisté letectví

Clean Aviation Joint Undertaking

Přehled

 • Funkce: vývoj inovačních technologií s cílem snížit hluk a emise CO2 a jiných plynů, jež vznikají v důsledku letecké dopravy
 • Ředitel: Axel Krein
 • Partneři: Evropská komise, letecký průmysl (včetně malých a středních podniků), akademická obec, výzkumná střediska
 • Rok zřízení: 2021
 • Počet zaměstnanců: 42
 • Sídlo: Brusel
 • Internetové stránky: Společný podnik pro čisté letectví

Společný podnik pro čisté letectví (CAJU) je úspěšné partnerství veřejného a soukromého sektoru, tj. partnerství mezi Evropskou komisí a evropským leteckým průmyslem. Vznikl za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti ochrany životního prostředí. 

Navazuje na předcházející společný podnik Clean Sky 2 (viz nařízení (EU) 2021/2085).

Náplň činnosti

Díky ekologickým leteckým technologiím, které tento program vyvíjí, budou letadla v budoucnu moci:

 • snížit spotřebu paliva a omezit související emise CO2 o 20–30 %
 • snížit hladinu hluku

Kdo má z činnosti orgánu prospěch?

 • Veřejnost – Dojde ke snížení hladiny hluku a emisí, objeví se lepší možnosti cestování a zvýší se konkurenceschopnost leteckého odvětví v Evropě.
 • Hospodářství – Letectví je jedním z nejúspěšnějších odvětví v EU. Společný podnik přispěje k zajištění takové evropské pracovní síly, která bude schopna rozvíjet špičkové technologie nezbytné k zachování vedoucí pozice na trhu.
 • Malé a střední podniky – Díky výzvám k předkládání návrhů v rámci společného podniku se zapojuje stále více firem. Tím jim vznikají nové příležitosti a pro již zavedené aktéry daného odvětví to představuje potenciální nové dodavatelské řetězce. 
 • Vědecká a akademická obec – Společný podnik nabízí možnosti, jak urychlit zavedení nových technologií. To nabízí průmyslu i vědecké obci možnosti spolupracovat při řešení výzev a dosahování priorit.

Kontakt

Společný podnik pro čisté letectví

Jméno/Název
Společný podnik pro čisté letectví
Internetové stránky
https://www.clean-aviation.eu/
Telefonní číslo
+32 2 221 81 52
Číslo faxu
+32 2 221 81 50
Poštovní adresa
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgie
Sociální média