Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή επιχείρηση της ΕΕ

Κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές»

Clean Aviation Joint Undertaking

Σύντομη παρουσίαση

 • Αποστολή: η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων των αεροσκαφών, καθώς και για τη μείωση του θορύβου
 • Διευθυντής: Axel Krein
 • Εταίροι: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αεροναυπηγική βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα
 • Έτος ίδρυσης: 2021
 • Αριθμός υπαλλήλων: 42
 • Τόπος: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
 • Ιστότοπος: Clean Aviation Joint Undertaking

Η κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές» (CAJU) είναι μια επιτυχής σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής βιομηχανίας, η οποία οδεύει προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχει θέσει. 

Αποτελεί τον διάδοχο του προηγούμενου προγράμματος «Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2» (βλ. τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2085).

Τι ακριβώς κάνει

Με τις καθαρές αεροπορικές τεχνολογίες που αναπτύσσει το πρόγραμμα αυτό για τα μελλοντικά αεροσκάφη, θα επιτευχθούν τα εξής:

 • θα μειωθούν η κατανάλωση καυσίμων και οι συναφείς εκπομπές CO2 κατά 20-30%
 • θα μειωθούν τα επίπεδα του θορύβου

Ποιοι ωφελούνται;

 • Το κοινό – χάρη στη μείωση της ηχορρύπανσης και των εκπομπών, στις καλύτερες επιλογές μετακινήσεων και στη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην Ευρώπη.
 • Η οικονομία – η αεροναυπηγική είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους κλάδους της ΕΕ. Η κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές» θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού ικανού να αναπτύξει την κατάλληλη τεχνολογία αιχμής ώστε να παραμείνει η ΕΕ ηγέτιδα δύναμη στην αγορά.
 • Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις — ολοένα και περισσότερες ΜΜΕ συμμετέχουν στο εγχείρημα αυτό λαμβάνοντας μέρος σε σχετικούς διαγωνισμούς προτάσεων έργων στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης «Καθαρές αερομεταφορές». Έτσι διανοίγονται νέες ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και διαμορφώνονται νέες δυνητικές αλυσίδες εφοδιασμού για τους εδραιωμένους συντελεστές του βιομηχανικού αυτού κλάδου. 
 • Η επιστημονική κοινότητα και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα – με την κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές» επιταχύνεται, με διάφορους τρόπους, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στη βιομηχανία και την επιστήμη να αντιμετωπίσουν από κοινού προκλήσεις και προτεραιότητες.

Επικοινωνία

Κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές»

Όνομα
Κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές»
Ιστότοπος
https://www.clean-aviation.eu/
Αριθμός τηλεφώνου
+32 2 221 81 52
Αριθμός φαξ
+32 2 221 81 50
Ταχυδρομική διεύθυνση
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Βέλγιο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης