Direct naar de inhoud
Gemeenschappelijke onderneming van de EU

Gemeenschappelijke Onderneming “Schone luchtvaart”

Clean Aviation Joint Undertaking

Overzicht

 • Taak: innovatieve technologieën ontwikkelen om de uitstoot van CO2 en andere gassen en de geluidsoverlast van vliegtuigen te verminderen
 • Directeur: Axel Krein
 • Partners: Europese Commissie, de vliegtuigindustrie (met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen), onderzoekscentra, universiteiten
 • Opgericht: 2021
 • Medewerkers: 42
 • Locatie: Brussel (België)
 • Website:Gemeenschappelijke Onderneming “Schone luchtvaart”

De Gemeenschappelijke onderneming “Schone luchtvaart”, een succesvol publiek-privaat partnerschap tussen de Europese Commissie en de Europese luchtvaartindustrie, is goed op weg om haar doelstellingen inzake milieuprestaties te halen. 

Zij bouwt voort op de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (zie Verordening (EU) 2021/2085).

Wat doet de onderneming?

Dankzij de schone luchtvaarttechnologieën die dit programma ontwikkelt, zullen vliegtuigen in de toekomst:

 • 20-30% minder brandstof verbruiken en dus minder CO2 uitstoten
 • minder lawaai maken

Wie is erbij gebaat?

 • Het grote publiek: minder lawaaihinder, een lagere uitstoot, beter transport en meer concurrentievermogen voor de Europese industrie.
 • De economie in het algemeen: de luchtvaart is een van de succesvolste sectoren in de EU. Dankzij “Schone luchtvaart” kunnen de Europese werknemers in deze sector de geavanceerde technologie ontwikkelen die nodig is om marktleider te blijven.
 • Kleine en middelgrote ondernemingen: worden steeds meer bij dit initiatief betrokken via oproepen tot het indienen van projectvoorstellen. Dit creëert nieuwe kansen voor deze ondernemingen en mogelijke nieuwe toeleveringsketens voor bestaande spelers in de sector. 
 • De wetenschappelijke gemeenschap en de academische wereld: “Schone luchtvaart” biedt mogelijkheden om de toepassing van nieuwe technologieën te versnellen. Zo kunnen bedrijven en wetenschappers samen problemen aanpakken en werken aan prioriteiten.

Contact

Gemeenschappelijke Onderneming “Schone luchtvaart”

Naam
Gemeenschappelijke Onderneming “Schone luchtvaart”
Website
https://www.clean-aviation.eu/
Telefoonnummer
+32 2 52 221 81 52
Fax
+32 2 52 221 81 50
Postadres
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium-gebouw TO56, 1049 Brussel, België
Sociale media