Przejdź do treści głównej
Wspólne przedsięwzięcie UE

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ekologicznego Lotnictwa

Clean Aviation Joint Undertaking

Informacje ogólne

 • Zadania: opracowywanie innowacyjnych technologii w celu ograniczenia emisji CO2 i innych gazów oraz zmniejszenia hałasu
 • Dyrektor: Axel Krein
 • Partnerzy: Komisja Europejska, przemysł lotniczy (w tym małe i średnie przedsiębiorstwa), ośrodki akademickie, instytuty badawcze
 • Rok powstania: 2021
 • Liczba pracowników: 42
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowa: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ekologicznego Lotnictwa

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ekologicznego Lotnictwa (CAJU) jest sprawnie funkcjonującym partnerstwem publiczno-prywatnym z udziałem Komisji Europejskiej i europejskiego przemysłu aeronautycznego. Ma pomagać w realizacji wyznaczonych celów w zakresie ochrony środowiska. 

Przedsięwzięcie to jest kontynuacją Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” (zob. rozporządzenie (UE) 2021/2085).

Zakres działalności

Dzięki czystym technologiom lotniczym, które są rozwijane w ramach tego programu, statki powietrzne będą mogły w przyszłości:

 • zużywać mniej paliwa i zmniejszyć związane z tym emisje CO2 o 20-30 proc.
 • obniżyć poziom hałasu.

Komu przynosi korzyści ten program?

 • Ogółowi społeczeństwa – dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń i hałasu, poprawie możliwości podróży i konkurencyjności sektora lotniczego w Europie.
 • Gospodarce – przemysł aeronautyczny jest jedną z najbardziej rozwiniętych branż w UE. Ekologiczne lotnictwo przyczyni się do wykształcenia europejskiej siły roboczej potrzebnej do opracowania nowatorskich technologii niezbędnych do utrzymania wiodącej pozycji na rynku.
 • Małym i średnim przedsiębiorstwom – coraz większa liczba takich firm bierze udział w zaproszeniach do składania wniosków dotyczących projektów oferowanych w ramach partnerstwa na rzecz ekologicznego lotnictwa. Otwiera to nowe możliwości dla nich samych, a dotychczasowym uczestnikom sektora zapewnia nowe potencjalne łańcuchy dostaw. 
 • Środowiskom naukowym i akademickim – ekologiczne lotnictwo oferuje możliwości przyspieszenia stosowania nowatorskich technologii. Dzięki temu przedstawiciele przemysłu i środowisk akademickich mogą wspólnie znajdować rozwiązania i ustalać priorytety.

Kontakt

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ekologicznego Lotnictwa

Imię i nazwisko / Nazwa
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ekologicznego Lotnictwa
Strona internetowa
https://www.clean-aviation.eu/
Tel.
+32 2 221 81 52
Faks
+32 2 221 81 50
Adres pocztowy
Clean Aviation Joint Undertaking, White Atrium Building TO56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
Media społecznościowe