Gå direkt till innehållet
Gemensamt företag under EU

Det gemensamma företaget för initiativet för innovativ hälsa

Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU)

Översikt

 • Uppgift: Se till att hälsorelaterad forskning och innovation ger konkret nytta för patienterna och samhället och att EU ligger i framkanten när det gäller tvärvetenskaplig, hållbar och patientcentrerad hälso- och sjukvårdsforskning
 • Tillförordnad verkställande direktör:  Dr Hugh Laverty
 • Partner: EU (företrätt av EU-kommissionen) och branschorganisationerna Cocir (radiologi, medicinsk it och elektromedicin), Efpia (bioläkemedel), EuropaBio (bioteknik), MedTech Europe (medicinsk teknik) och Vaccines Europe (vaccin).
 • Inrättat: 2021
 • Antal anställda: 55
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • WebbplatsGemensamma företaget IHI

Forskningen driver på ny teknik och kunskap inom många olika biovetenskapliga områden. Allt fler patienter använder medicintekniska produkter, digital teknik och e-hälsotjänster, förutom vanliga mediciner. 

I framtiden kommer vi att se allt fler tvärvetenskapliga genombrott, t.ex. kombinationer av medicintekniska produkter och läkemedel eller AI-diagnostik. De företag som utvecklar bl.a. läkemedel, medicintekniska produkter, digitala tjänster och diagnosverktyg arbetar dock ofta var för sig och inte tillsammans. Vi behöver därför snarast en innovativ och mer integrerad strategi för hälsoforskning och hälso- och sjukvård.

Verksamhet

Det gemensamma företaget IHI ska

 • se till att forskning och innovation inom hälso- och sjukvård får konkret nytta för patienterna och samhället
 • ta fram säkra och effektiva innovationer för hela vårdkedjan – från förebyggande till diagnos och behandling – särskilt på områden med ouppfyllda folkhälsobehov 
 • göra EU:s hälso- och sjukvårdsindustri globalt konkurrenskraftig.

Det gemensamma företaget finansierar projekt för tvärvetenskapligt samarbete mellan alla forskningsaktörer inom hälso- och sjukvård, bland annat

 • universitet och högskolor
 • hälso- och sjukvårdsföretag
 • små och medelstora företag
 • patientorganisationer
 • regleringsorgan.

Det gemensamma företaget IHI bygger vidare på initiativet för innovativa läkemedel, ett partnerskap mellan EU och läkemedelsindustrin. Initiativet visade hur ett offentlig-privat partnerskap kan ge resultat för sjukdomar där det saknas säker och effektiv behandling (t.ex. demens) eller som påverkar folkhälsan mest (t.ex. diabetes och antibiotikaresistens). 
 

Målgrupper

 • Patienter kan påverka forskningen om sina sjukdomar. På lång sikt gynnas både de och samhället i stort av snabbare tillgång till bättre och säkrare läkemedel.
 • Forskare och små och medelstora företag ökar sin kunskap och kan få forskningsbidrag.
 • Stora bolag ökar sin kunskap och får verktyg för att förbättra sin forskning och utveckling.
 • Alla projektdeltagare gynnas av de andra deltagarnas expertis och möjligheten att omsätta nya rön i praktiska verktyg och resurser som kan förbättra hälso- och sjukvården.

Mer information

Sök finansiering

Faktablad om projekt

Nyhetsbrev

Kontakt

Det gemensamma företaget för initiativet för innovativ hälsa

Namn
Det gemensamma företaget för initiativet för innovativ hälsa
Webbplats
https://www.ihi.europa.eu/
E-post
infodeskatihi [dot] europa [dot] eu
Telefon
+32 2 221 81 81
Postadress
Gemensamma företaget IHI, TO 56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien
Sociala medier