Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κοινή επιχείρηση της ΕΕ

Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία»

Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU)

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: Να μεταφραστεί η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα της υγείας σε απτά οφέλη για τους ασθενείς και την κοινωνία και να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα παραμείνει στην πρωτοπορία της διεπιστημονικής, βιώσιμης και επικεντρωμένης στον ασθενή έρευνας στον τομέα της υγείας.
 • Προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής:  Δρ. Hugh Laverty 
 • Εταίροι: ΕΕ (εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), κλάδος ακτινολογικών, ηλεκτροϊατρικών και υγειονομικών τεχνολογιών πληροφοριών (COCIR)· Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA), κλάδος βιοτεχνολογίας (EuropaBio)· κλάδος ιατρικής τεχνολογίας (MedTech Europe) και βιομηχανία παρασκευής εμβολίων (Vaccines Europe).
 • Έτος σύστασης: 2021
 • Αριθμός μελών προσωπικού: 55
 • Τοποθεσία: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
 • ΙστότοποςΚοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία»

Η επιστήμη σημειώνει προόδους και οδηγεί σε εξελίξεις που συχνά καλύπτουν πολλούς τομείς των βιοεπιστημών. Με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι ασθενείς να χρησιμοποιούν ήδη ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, παράλληλα με τη φαρμακευτική τους αγωγή, ως μέρος της υγειονομικής τους περίθαλψης. 

Είναι σαφές ότι στο μέλλον οι νέες ανακαλύψεις θα είναι διατομεακές, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα συνδυάζονται με φάρμακα ή με διαγνωστικές μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, παρατηρείται ότι πολύ συχνά οι βιομηχανικοί κλάδοι που ασχολούνται με την έρευνα και την περίθαλψη στον τομέα της υγείας (φαρμακευτική, ψηφιακές τεχνολογίες, πληροφορική, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, διαγνωστική κ.λπ.) εργάζονται μεμονωμένα. Χρειαζόμαστε επειγόντως μια καινοτόμο, πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την έρευνα στον τομέα της υγείας και την υγειονομική περίθαλψη.

Τι ακριβώς κάνει

Σκοπός της πρωτοβουλίας για την καινοτομία στην υγεία (IHI) είναι:

 • η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα της υγείας να αποδώσουν πραγματικά οφέλη στους ασθενείς και την κοινωνία
 • η παράδοση ασφαλών και αποτελεσματικών καινοτομιών στον τομέα της υγείας που θα καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της περίθαλψης — από την πρόληψη έως τη διάγνωση και τη θεραπεία — ιδίως σε τομείς στους οποίους δεν καλύπτονται οι ανάγκες δημόσιας υγείας 
 • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού κλάδου υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Χρηματοδοτεί συνεργατικά, διατομεακά ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχουν όλοι οι φορείς του τομέα της έρευνας για την υγεία, όπως:

 • πανεπιστήμια
 • κλάδοι που συνδέονται με την υγεία
 • μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • οργανώσεις ασθενών
 • ρυθμιστικοί φορείς.

Η πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία βασίζεται στις επιτυχίες και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα, μια εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Η πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα κατέδειξε ότι μια προσέγγιση εταιρικής σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποφέρει αποτελέσματα σε τομείς στους οποίους υπάρχει έλλειψη ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπειών (π.χ. άνοια) και/ή στους οποίους ο αντίκτυπος στη δημόσια υγεία είναι μεγαλύτερος (π.χ. διαβήτης, μικροβιακή αντοχή). 
 

Ποιοι ωφελούνται

 • Οι ασθενείς μπορούν να στρέψουν το ενδιαφέρον των ερευνητών στην ασθένειά τους· μακροπρόθεσμα, τόσο οι ίδιοι όσο και η κοινωνία γενικότερα θα ωφεληθούν από την ταχύτερη πρόσβαση σε καλύτερα και ασφαλέστερα φάρμακα.
 • Οι ακαδημαϊκοί ερευνητές και οι ΜΜΕ αποκτούν γνώσεις και πρόσβαση στη χρηματοδότηση της έρευνας.
 • Οι μεγαλύτερες εταιρείες αποκτούν γνώσεις και εργαλεία για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες στο έργο επωφελούνται από την εμπειρογνωσία των άλλων εταίρων και από την ευκαιρία να μεταφραστούν οι επιστημονικές ανακαλύψεις σε χρήσιμα εργαλεία και πόρους που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης.

Περισσότερες πληροφορίες

Αίτηση χρηματοδότησης

Ενημερωτικά δελτία για το έργο

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο

Επικοινωνία

Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία» (IHI)

Όνομα
Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για την καινοτομία στην υγεία» (IHI)
Ιστότοπος
https://www.ihi.europa.eu/
E-mail
infodeskatihi [dot] europa [dot] eu
Αριθμός τηλεφώνου
+32 2 221 81 81
Ταχυδρομική διεύθυνση
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles / Brussel, Βέλγιο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης