Skip to main content
Gemeenschappelijke onderneming van de EU

Gemeenschappelijke Onderneming voor het Innovatief Gezondheidsinitiatief (IHI)

Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU)

Overzicht

 • Taak: Gezondheidsonderzoek en -innovatie omzetten in tastbare voordelen voor patiënten en de samenleving, en ervoor zorgen dat Europa voorop blijft lopen op het gebied van interdisciplinair, duurzaam en patiëntgericht gezondheidsonderzoek.
 • Uitvoerend directeur ad interim:  dr. Hugh Laverty 
 • Partners: De EU (vertegenwoordigd door de Europese Commissie), COCIR (medische beeldvorming, radiotherapie, ICT op gezondheidsgebied en elektromedische industrie), EFPIA (biofarmaceutische industrie), EuropaBio (biotechnologie-industrie), MedTech Europe (sector medische technologie) en Vaccines Europe (vaccinindustrie).
 • Opgericht: 2021
 • Medewerkers: 55
 • Locatie: Brussel (België)
 • WebsiteGemeenschappelijke onderneming IHI

Wetenschap is de drijvende kracht achter nieuwe ontwikkelingen die vaak verschillende sectoren binnen de gemeenschap van biowetenschappen betreffen. Als gevolg daarvan maakt een toenemend aantal patiënten in het kader van hun gezondheidszorg al gebruik van medische hulpmiddelen, digitale technologieën en e-gezondheidsdiensten naast geneesmiddelen. 

Wat de toekomst betreft, is het duidelijk dat nieuwe doorbraken steeds meer sectoroverschrijdende ontdekkingen zullen vergen, zoals combinaties van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen of KI-diagnostiek. Maar al te vaak werken de industriële sectoren die betrokken zijn bij gezondheidsonderzoek en -zorg (farmaceutische, digitale, IT-sectoren, de sectoren medische hulpmiddelen, diagnostiek, enz.) op zichzelf. We hebben dringend behoefte aan een innovatieve, meer geïntegreerde aanpak van gezondheidsonderzoek en gezondheidszorg.

Taken

IHI heeft tot doel:

 • gezondheidsonderzoek en -innovatie om te zetten in echte voordelen voor patiënten en de samenleving
 • te zorgen voor veilige, doeltreffende gezondheidsinnovaties die het hele spectrum van zorg bestrijken, van preventie tot diagnose en behandeling, met name op gebieden waar onvervulde behoeften op het gebied van volksgezondheid bestaan 
 • de Europese gezondheidssector wereldwijd concurrerend te maken.

Het financiert gezamenlijke, sectoroverschrijdende onderzoeksprojecten van alle betrokken partijen bij de gezondheidszorg:

 • universiteiten
 • de gezondheidsindustrie
 • het midden- en kleinbedrijf (mkb/kmo's)
 • patiëntenverenigingen
 • toezichthoudende instanties

IHI bouwt voort op de successen van en de lessen die zijn getrokken uit het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI), een partnerschap tussen de EU en de farmaceutische industrie. IMI heeft aangetoond dat een publiek-private partnerschapsbenadering resultaten oplevert op gebieden waar er een gebrek is aan veilige en doeltreffende behandelingen (bv. dementie) en/of waar de gevolgen voor de volksgezondheid het grootst zijn (bv. diabetes, antimicrobiële resistentie). 
 

Wie is erbij gebaat?

 • Patiënten kunnen invloed uitoefenen op het onderzoek naar hun aandoening. Op langere termijn profiteren zij en de samenleving in het algemeen van de snellere beschikbaarheid van betere en veiligere geneesmiddelen.
 • Academische onderzoekers en kmo’s verwerven kennis en krijgen toegang tot onderzoeksfinanciering.
 • Grotere bedrijven doen kennis op en leren technieken waarmee ze de kwaliteit van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten kunnen verbeteren.
 • Alle projectdeelnemers profiteren van de expertise van andere deelnemers waardoor zij makkelijker wetenschappelijke ontdekkingen in bruikbare toepassingen en middelen kunnen vertalen, die uiteindelijk de gezondheidszorg verbeteren.

Nadere informatie

Financiering aanvragen

Factsheets over het project

Maandelijkse nieuwsbrief

Contact

Naam
Gemeenschappelijke Onderneming voor het Innovatief Gezondheidsinitiatief (IHI)
Website
https://www.ihi.europa.eu/
E-mail
Telefoonnummer
+32 2 221 81 81
Postadres
GO IHI, TO 56, 1049 Brussel, België
Sociale media