Prejsť na hlavný obsah
Spoločný podnik EÚ

Spoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo

Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU)

Prehľad

 • Úloha: Využívať výskum a inovácie v oblasti zdravia na tvorbu hmatateľných prínosov pre pacientov a spoločnosť a zabezpečiť, aby Európa zostala na špičke interdisciplinárneho a udržateľného výskumu v oblasti zdravia, ktorý je zameraný na pacienta.
 • Dočasný výkonný riaditeľ:  Dr. Hugh Laverty
 • Partneri: EÚ (zastúpená Európskou komisiou), COCIR (priemysel diagnostického zobrazovania, rádioterapie, IKT v oblasti zdravotníctva a elektromedicínsky priemysel], EFPIA (biofarmaceutický priemysel), EuropaBio (biotechnologický priemysel), Medtech Europe (priemysel zdravotníckych technológií) a Vaccines Europe (vakcinačný priemysel).
 • Rok založenia: 2021
 • Počet zamestnancov: 55
 • Miesto: Brusel (Belgicko)
 • Webové sídloSpoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo

Veda je hnacou silou nového vývoja, ktorý často zahŕňa rôzne odvetvia v rámci komunity vied o živej prírode. V dôsledku toho už čoraz väčší počet pacientov využíva zdravotnícke pomôcky, digitálne technológie a služby elektronického zdravotníctva spolu s liekmi ako súčasť svojej zdravotnej starostlivosti. 

Pri pohľade do budúcnosti je jasné, že nový zásadný pokrok bude čoraz viac zahŕňať medziodvetvové objavy, ako sú kombinovanie zdravotníckych pomôcok a liekov alebo diagnostika pomocou umelej inteligencie. Priemyselné odvetvia zapojené do výskumu v oblasti zdravia a do zdravotnej starostlivosti (farmaceutické, digitálne, IT, zdravotnícke pomôcky, diagnostika atď.) však príliš často pracujú izolovane. Naliehavo potrebujeme inovatívny, integrovanejší prístup k výskumu v oblasti zdravia a k zdravotnej starostlivosti.

Náplň činnosti

Cieľom iniciatívy Inovatívne zdravotníctvo je:

 • pretavovať výsledky výskumu a inovácií v oblasti zdravia do skutočných prínosov pre pacientov a spoločnosť,
 • poskytovať bezpečné a účinné inovácie v oblasti zdravia, ktoré pokrývajú celé spektrum starostlivosti – od prevencie až po diagnostiku a liečbu –, a to najmä v oblastiach, kde nie sú naplnené potreby, pokiaľ ide o verejné zdravie, 
 • zabezpečiť globálnu konkurencieschopnosť európskeho zdravotníckeho priemyslu.

Financuje projekty spoločného a medziodvetvového výskumu, ktoré spájajú všetky strany zapojené do výskumu v oblasti zdravia vrátane:

 • univerzít,
 • odvetví súvisiacich so zdravím,
 • malých a stredných podnikov (MSP),
 • organizácií zastupujúcich pacientov,
 • regulačných orgánov.

Iniciatíva Inovatívne zdravotníctvo stavia na úspechoch a poznatkoch získaných prostredníctvom iniciatívy za inovačnú medicínu, ktorá predstavuje partnerstvo medzi EÚ a farmaceutickým priemyslom. Iniciatívou Inovatívne zdravotníctvo sa preukázalo, že prístup založený na verejno-súkromnom partnerstve prináša výsledky v oblastiach, v ktorých chýba bezpečná a účinná liečba (napr. demencia) a/alebo kde je vplyv na verejné zdravie najväčší (napr. cukrovka, antimikrobiálna rezistencia). 
 

Kto tým získava

 • Pacienti môžu ovplyvniť výskum rôznych chorôb; z dlhodobého hľadiska bude rýchlejší prístup k lepším a bezpečnejším liekom prínosom pre pacientov a celú spoločnosť.
 • Akademickí výskumní pracovníciMSP získavajú vedomosti a prístup k financovaniu výskumu.
 • Väčšie spoločnosti získavajú vedomosti a nástroje na zlepšenie činností v oblasti výskumu a vývoja.
 • Všetci účastníci projektu budú mať prínos z odborných znalostí ostatných partnerov a príležitosť pretaviť vedecké objavy do praktických nástrojov a zdrojov, ktoré v konečnom dôsledku pomôžu zlepšiť zdravotnú starostlivosť.

Ďalšie informácie

Ako žiadať o finančné prostriedky

Informačné prehľady o projekte

Mesačný bulletin

Kontakt

Spoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo

Meno/Názov
Spoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo
Webové sídlo
https://www.ihi.europa.eu/
E-mailová adresa
infodeskatihi [dot] europa [dot] eu
Telefónne číslo
+32 22218181
Poštová adresa
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgicko
Sociálne médiá