Skip to main content

Bratach na hEorpa

Is siombail í bratach na hEorpa, siombail den Aontas Eorpach féin agus, ar bhonn níos leithne, d'fhéiniúlacht agus d'aontacht na hEorpa.

Ciorcal 12 réalta órga ar chúlra gorm atá uirthi. Siombail is ea iad na réaltaí – siombail de bharrshamhlacha na haontachta, na dlúthpháirtíochta agus an chomhcheoil i measc phobail na hEorpa.

Níl aon bhaint ag líon na réaltaí le líon na mBallstát ach is é an ciorcal siombail na haontachta.

Stair bhratach na hEorpa

Síneann stair bhratach na hEorpa siar go dtí 1955. Is í Comhairle na hEorpa – a chosnaíonn cearta an duine agus a chuireann cultúr na hEorpa chun cinn – a roghnaigh an dearadh atá ann anois, ach ba aici féin amháin a bhíodh an dearadh sin in úsáid a chéaduair. Sna blianta dá éis sin, spreag sí na hinstitiúidí Eorpacha nua glacadh leis an mbratach chéanna.

Sa bhliain 1983, chinn Parlaimint na hEorpa gur cheart bratach na gComhphobal a dhéanamh den cheann a bhí in úsáid ag Comhairle na hEorpa. Sa bhliain 1985, ghlac ceannairí uile an Chomhphobail Eorpaigh léi mar fheathal oifigiúil na gComhphobal Eorpach (agus mar fheathal oifigiúil an Aontais Eorpaigh ina dhiaidh sin). Ina theannta sin, tá a bhfeathail féin ag gach institiúid Eorpach anois.

Bonn euro comórtha: 30 bliain de bhratach an Aontais

Chun ceiliúradh 30 bliain a dhéanamh ar chinneadh cheannairí an Aontais an bhratach a ghlacadh mar ionchomhartha Eorpach, tá 19 dtír an limistéir euro ag eisiúint bonn cuimhneacháin speisialta. Tar éis an chomórtais ar líne a d'eagraigh an Coimisiún Eorpach in 2015, roghnaigh saoránaigh agus cónaitheoirí an limistéir euro an dearadh a chruthaigh Georgios Stamatopoulos, greanadóir i mBanc na Gréige. Is éard atá ann 12 réalta a chlaochlaíonn iad féin ina ndaoine, rud atá mar shiombail d'Eoraip nua atá ag teacht ar an saol. Is féidir an dearadh a bhuaigh a fheiceáil anseo.

íoslódálacha

Gnáth-atáirgeadh i ndathanna

17 MEÁN FÓMHAIR 2020
Gnáth-atáirgeadh i ndathanna - ísealtaifeach
Gaeilge
(42.24 KB - ZIP)
Íoslódáil
17 MEÁN FÓMHAIR 2020
Gnáth-atáirgeadh i ndathanna - Ardtaifeach
Gaeilge
(144.96 KB - ZIP)
Íoslódáil
17 MEÁN FÓMHAIR 2020
Gnáth-atáirgeadh i ndathanna - Veicteoir (EPS)
Gaeilge
(38.98 KB - ZIP)
Íoslódáil
17 MEÁN FÓMHAIR 2020
Gnáth-atáirgeadh i ndathanna - Veicteoir (PDF)
Gaeilge
(108.02 KB - PDF)
Íoslódáil

Atáirgeadh in 2 dhath bán agus gorm

17 MEÁN FÓMHAIR 2020
Atáirgeadh in 2 dhath bán agus gorm - ísealtaifeach
Gaeilge
(16.72 KB - ZIP)
Íoslódáil
17 MEÁN FÓMHAIR 2020
Atáirgeadh in 2 dhath bán agus gorm - Ardtaifeach
Gaeilge
(1.94 MB - ZIP)
Íoslódáil
17 MEÁN FÓMHAIR 2020
Atáirgeadh in 2 dhath bán agus gorm - Veicteoir (EPS)
Gaeilge
(38.94 KB - ZIP)
Íoslódáil
17 MEÁN FÓMHAIR 2020
Atáirgeadh in 2 dhath bán agus gorm - Veicteoir (PDF)
Gaeilge
(106.45 KB - PDF)
Íoslódáil

Atáirgeadh i ndubh agus bán

16 FEABHRA 2021
Atáirgeadh i ndubh agus bán - ísealtaifeach
Gaeilge
(14.03 KB - ZIP)
Íoslódáil
16 FEABHRA 2021
Atáirgeadh i ndubh agus bán - Ardtaifeach
Gaeilge
(268.04 KB - ZIP)
Íoslódáil
16 FEABHRA 2021
Atáirgeadh i ndubh agus bán - Veicteoir (EPS)
Gaeilge
(37.89 KB - ZIP)
Íoslódáil
16 FEABHRA 2021
Atáirgeadh i ndubh agus bán - Veicteoir (PDF)
Gaeilge
(85.87 KB - PDF)
Íoslódáil

Suaitheantas an Aontais Eorpaigh a úsáid

Treoir ghrafaice maidir le bratach na hEorpa (feathal)

An úsáid a bhaintear as feathal an Aontais Eorpaigh I gcomhthéacs chláir an Aontais Eorpaigh 2021-2027

Íoslódáil suaitheantas an Aontais agus an ráiteas maoiniúcháin i dteangacha difriúla

Feathal an Aontais Eorpaigh a úsáid - eagraíochtaí agus daoine lasmuigh d'institiúidí an Aontais