Направо към основното съдържание

Europe Direct — отговаря на вашите въпроси за ЕС

Как мога да работя в друга европейска страна? Полетът ми е отменен — какви са правата ми? За какви безвъзмездни средства от ЕС може да кандидатства моята организация? Безопасно ли е да пазарувам онлайн в друга страна от ЕС? Има ли правила на ЕС, които гарантират качеството на нашата храна?

Има някои типични въпроси за ЕС, които хората задават. Ние можем да им отговорим.

Какво правим

Информационният център Europe Direct се управлява от Европейската комисия. Отговаряме на всякакви въпроси на граждани за Европейския съюз — по телефона или по електронна поща. Нашите служители владеят 24-те официални езика на ЕС като майчин език, а също украински и руски.

Можем

  • да отговорим веднага на общи въпроси за ЕС
  • да ви помогнем да се ориентирате на уебстраниците на институциите на ЕС
  • да намерим по-специализирана информация. Ако е необходимо, ще зададем от ваше име въпрос на експерт от Европейската комисия
  • да ви предоставим данни за контакт с най-добрите източници на по-подробна информация и съвети
  • да ви предоставим информация, която е фактически вярна и актуална, съгласно стандартите на публичната администрация. Нашите отговори обаче не са правно обвързващи.

Какво не можем да направим

За съжаление Europe Direct не може да прави следните неща:

  • да регистрира или препраща жалби/проблеми (можем обаче да ви посочим към кого да се обърнете)
  • да коментира политики на ЕС
  • да предоставя правни съвети или да тълкува закони на ЕС
  • да се занимава с въпроси, които не попадат в сферата на компетентност на ЕС
  • да ви помогне да изразите политическото си становище по свързани с ЕС въпроси. Въпреки това можете да коментирате конкретни предложения на ЕС на този уебсайт или можете да ни следвате и да коментирате в социалните медии. Можете също така да влияете върху политиката на ЕС чрез обществения политически дебат с вашите избрани представители на национално и европейско равнище.

Как да използвате Europe Direct

Нашите услуги са напълно безплатни. Можете да ни се обадите безплатно от което и да е място в ЕС на тел. 00 800 6 7 8 9 10 11. В много редки случаи някои оператори не позволяват достъп до този номер или таксуват обаждането. Затова във всяка страна има други номера, на които можете да ни се обаждате.

Можете да ни пишете или да ни се обадите от всяка част на света. Ако се обаждате от държава от ЕС, плащате по стандартната тарифа. Можете също да се обаждате по телефона чрез интернет.

Извън нашето работно време — в работни дни от 9:00 до 18:00 ч. централноевропейско време — можете да ни оставите съобщение или да поискате да ви се обадим, като попълните този формуляр.

По принцип на писмени запитвания отговаряме в рамките на три дни. По-сложните запитвания могат да отнемат повече време. На телефонните обаждания отговаряме средно в рамките на 15 секунди.

Вашата Европа

На сайта Вашата Европа можете да научите повече за практическите аспекти на вашите права съгласно правото на ЕС, а в някои случаи — да получите правен съвет във връзка с тяхното прилагане.