Skip to main content

Europe Direct iwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek dwar l-UE.

Kif nista’ nsib impjieg f’pajjiż Ewropew ieħor? It-titjira tiegħi ġiet ikkanċellata – x’inhuma drittijieti? Liema għotjiet tal-UE tista’ tapplika għalihom l-organizzazzjoni tiegħi? Huwa sigur li tixtri minn fuq l-internet f’pajjiż ieħor tal-UE? Hemm xi regoli tal-UE li jiggarantixxu l-kwalità tal-ikel tagħna?

Dawn huma xi mistoqsijiet tipiċi li n-nies għandhom dwar l-UE. Nistgħu nweġbuhom.

X’nagħmlu

Iċ-Ċentru ta’ Kuntatt Europe Direct jitmexxa mill-Kummissjoni Ewropea. Aħna nwieġbu kwalunkwe mistoqsija mill-pubbliku dwar l-Unjoni Ewropea, permezz tat-telefown jew l-email. L-istaff tagħna jinkludi kelliema nattivi tal-24 lingwa uffiċjali tal-UE, kif ukoll tal-Ukren u r-Russu.

Nistgħu nagħtuk tweġiba immedjata għall-mistoqsijiet ġenerali dwar l-UE

  •  
  • ngħinuk tinnaviga fuq il-paġni web ippubblikati mill-istituzzjonijiet tal-UE jew issib informazzjoni aktar speċjalizzata.
  • Jekk meħtieġ, nistaqsu espert fil-Kummissjoni Ewropea f’ismek
  • nagħtuk id-dettalji ta’ kuntatt għall-aħjar sorsi ta’ aktar informazzjoni u pariri
  • nagħtuk informazzjoni li hija fattwalment korretta u aġġornata, skont l-istandards tas-servizz pubbliku ċivili. Madankollu, it-tweġibiet tagħna qatt ma jkunu legalment vinkolanti.

Dak li ma nistgħux nagħmlu

Sfortunatament, Europe Direct ma tistax tagħmel kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

  • tirreġistra jew tibgħat ilmenti/problemi (iżda nistgħu ngħidulek lil min għandek tikkuntattja)
  • tikkummenta dwar il-politiki tal-UE
  • tagħti parir legali jew tinterpreta l-liġijiet tal-UE għalik
  • tittratta xi kwistjoni li mhijiex fil-kompetenza tal-UE
  • tgħin biex l-opinjonijiet politiċi tiegħek dwar il-kwistjonijiet tal-UE isiru magħrufa. Madankollu, int tista’ tikkummenta dwar proposti speċifiċi tal-UE f’dan is-sit web jew tista’ ssegwina u tikkummenta fuq il-media soċjali. Tista’ wkoll tinfluwenza l-politika tal-UE permezz tad-dibattitu politiku pubbliku mar-rappreżentanti eletti tiegħek fil-livell nazzjonali u Ewropew.

Kif tuża Europe Direct

Is-servizzi tagħna huma bla ħlas. Tista’ ċċemplilna minn fejn trid fl-UE, bla ħlas fuq 00 800 6 7 8 9 10 11. Fi ftit każijiet, xi teleoperaturi ma jippermettux aċċess jew jitolbu l-ħlas għal dan. Huwa għalhekk li tista’ taqbadna wkoll permezz tan-numri alternattivi f’kull pajjiż.

Tista’ tikteb jew iċċempel minn kullimkien fid-dinja. Jekk iċċempel minn barra l-UE, tħallas ir-rata standard tan-network. Tista’ wkoll tagħmel telefonati bl-internet.

Barra mill-ħinijiet tal-ftuħ tagħna – jiem ta’ xogħol mid-9 a.m. sas-6 p.m. Ħin tal-Ewropa Ċentrali – tista’ tħalli messaġġ, jew titlobna biex inċemplu lura billi tuża din il-formola.

Għal mistoqsijiet bil-miktub, normalment inwieġbu fi żmien 3 ijiem. Mistoqsijiet aktar kumplessi jistgħu jdumu aktar biex jitwieġbu. Bħala medja, inwieġbu telefonati fi żmien 15-il sekonda.

Your Europe

Tista’ ssib aktar tagħrif dwar id-drittijiet prattiċi tiegħek skont il-liġi tal-UE u f’xi każijiet, tikseb parir legali dwar kif japplikaw — fuq il-Your Europe.