Prejsť na hlavný obsah

Europe Direct – odpovede na vaše otázky o EÚ

Ako sa môžem zamestnať v inej európskej krajine? Môj let bol zrušený – aké sú moje práva? O aký grant EÚ sa môže uchádzať moja organizácia? Je bezpečné nakupovať online v inej krajine EÚ? Existujú v EÚ pravidlá, ktoré zaručujú kvalitu našich potravín?

Toto sú typické otázky, ktoré ľudia kladú na tému EÚ. Vieme na ne odpovedať.

Čo pre vás môžeme urobiť

Kontaktné centrá Europe Direct spravuje Európska komisia. Odpovedáme na všetky otázky verejnosti o Európskej únii, a to telefonicky alebo e-mailom. Naši zamestnanci vám vedia odpovedať v 24 úradných jazykoch EÚ, ako aj v ukrajinčine a ruštine.

Vieme vám

  • okamžite odpovedať na všeobecné otázky o EÚ,
  • pomôcť zorientovať sa na webových stránkach inštitúcií EÚ,
  • pomôcť pre hľadaní špecifických informácií. V prípade potreby pošleme vašu otázku odborníkom z Európskej komisie,
  • poskytnúť odkazy na najlepšie zdroje ďalších informácií a poradenstva,
  • poskytnúť vecne správne a aktualizované informácie, ktoré zodpovedajú normám služby vo verejnom záujme. Naše odpovede však nie sú nikdy právne záväzné.

Čo pre vás urobiť nemôžeme

Služba Europe Direct žiaľ nemôže urobiť toto:

  • zaregistrovať alebo posielať ďalej sťažnosti/problémy (môžeme vám však poradiť, na koho sa obrátiť),
  • komentovať politiky EÚ,
  • poskytovať vám právne poradenstvo alebo výklad právnych predpisov EÚ,
  • zaoberať sa záležitosťami, ktoré nepatria do pôsobnosti EÚ,
  • pomáhať vám pri vyjadrovaní politických názorov na záležitosti EÚ. Ku konkrétnym návrhom EÚ sa však môžete vyjadriť na tejto webovej stránke alebo nás môžete sledovať a vyjadrovať sa na sociálnych médiách. Môžete zároveň ovplyvňovať politiku EÚ, a to prostredníctvom verejnej politickej diskusie s vašimi volenými zástupcami na vnútroštátnej a európskej úrovni.

Ako využívať službu Europe Direct

Naše služby vás nič nestoja. Môžete zavolať z ktoréhokoľvek miesta v EÚ bezplatne na číslo 00 800 6 7 8 9 10 11. V niektorých prípadoch, ktorých počet je však veľmi nízky, vám operátori prístup k tejto službe nemusia umožniť alebo ho môžu spoplatniť. V takýchto prípadoch nám môžete zavolať aj na alternatívne čísla v každej krajine.

Zavolať alebo napísať nám môžete z ktoréhokoľvek miesta na svete. Ak voláte z krajiny mimo EÚ, zaplatíte štandardnú sieťovú sadzbu. Zavolať nám môžete aj cez internet.

Mimo našich otváracích hodín – v pracovných dňoch od 9.00 do 18.00 hod. stredoeurópskeho času – nám môžete nechať odkaz alebo nás požiadať, aby sme vám zavolali, ak vyplníte tento formulár.

Na písomné otázky zvyčajne odpovedáme do 3 dní. Zložitejšie otázky si môžu vyžiadať viac času. V priemere zodpovieme na telefonický hovor do 15 sekúnd.

Vaša Európa

Ďalšie informácie o svojich konkrétnych právach vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ a v niektorých prípadoch aj právne poradenstvo o tom, ako sa uplatňujú, nájdete na portáli Vaša Európa.