Skip to main content

Profili tal-istituzzjonijiet u l-korpi

Iffiltra skont

Profili tal-istituzzjonijiet u l-korpi (76)

RSS
Qed jintwerew ir-riżultati 20 sa 40
 • Aġenzija deċentralizzata

EFSA

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel tipprovdi data u pariri xjentifiċi indipendenti dwar ir-riskji possibbli fil-katina alimentari.

Sit web
https://www.efsa.europa.eu/
Numru tat-telefown
+39 0521 036 111
Indirizz
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
 • Korp tal-UE

EIB

Bħala l-bank tal-klima tal-UE, il-BEI jipprovdi finanzjament u pariri esperti għal proġetti li jindirizzaw it-tibdil fil-klima, irawwem l-integrazzjoni Ewropea, jippromwovi l-iżvilupp tal-UE u jappoġġja l-politiki tal-UE f’aktar minn 160 pajjiż.

Sit web
https://www.eib.org/en/index.htm
Numru tat-telefown
+352 43 79 1
Indirizz
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg
 • Aġenzija deċentralizzata

EIGE

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi jappoġġja l-isforzi biex tinkiseb l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE.

Sit web
http://eige.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+370 5 215 7400
Indirizz
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
 • Aġenzija deċentralizzata

EIOPA

L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol tagħti pariri lill-istituzzjonijiet tal-UE dwar kif tinżamm sistema finanzjarja effettiva u stabbli.

Sit web
https://eiopa.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+49 (0) 69 95 11 19 20
Indirizz
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
 • Aġenzija oħra

EIT

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għandu l-għan li jżid l-innovazzjoni permezz tal-kooperazzjoni bejn l-industrija u l-organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni.

Sit web
http://eit.europa.eu/
Numru tat-telefown
+36 14 819 300
Indirizz
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
 • Aġenzija deċentralizzata

ELA

L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol tiżgura li r-regoli transfruntiera tax-xogħol u tas-sigurtà soċjali jiġu applikati kif suppost fl-UE.

 • Aġenzija deċentralizzata

EMA

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini tippromwovi s-saħħa tal-bniedem u tal-annimali billi tevalwa u timmonitorja l-mediċini fl-UE.

Sit web
https://www.ema.europa.eu/en
Numru tat-telefown
+31 88 781 6000
Indirizz
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
 • Aġenzija deċentralizzata

EMCDDA

L-EMCDDA jipprovdi lill-UE b’informazzjoni indipendenti dwar id-drogi u d-dipendenza fuq id-droga sabiex dawk li jfasslu l-liġi jkunu jistgħu jfasslu politiki effettivi dwar id-drogi.

Sit web
http://www.emcdda.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+351 21 121 02 00
Indirizz
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
 • Aġenzija deċentralizzata

EMSA

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima tipprovdi għarfien u għarfien espert biex ittejjeb is-sikurezza u s-sigurtà marittima u biex jonqos it-tniġġis.

Sit web
http://www.emsa.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+351 21 1209 200
Indirizz
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
 • Aġenzija deċentralizzata

ENISA

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA) hija ddedikata għall-kisba ta’ livell komuni għoli ta’ ċibersigurtà fl-Ewropa kollha.

Sit web
http://www.enisa.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+30 28 14 40 9711
Indirizz
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
 • Servizz interistituzzjonali tal-UE

EPSO

L-EPSO jipprovdi proċeduri ta’ selezzjoni ta’ kwalità għolja għar-reklutaġġ ta’ persunal għall-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE.

Sit web
https://epso.europa.eu/en
Numru tat-telefown
+ 32 (0) 2 299 11 11
Indirizz
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Aġenzija deċentralizzata

ERA

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji għandha l-għan li ttejjeb is-sistema ferrovjarja tal-UE billi tiżviluppa standards tekniċi u ta’ sikurezza komuni fl-UE kollha.

Sit web
http://www.era.europa.eu/
Numru tat-telefown
+33 3 27 09 65 00
Indirizz
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
 • Aġenzija eżekuttiva

ERCEA

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kunsill Ewropew tar-Riċerka timmaniġġja l-programmi tal-UE dwar ir-riċerka.

Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11
Indirizz
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Aġenzija deċentralizzata

ESMA

L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq hi awtorità indipendenti tal-UE li tipproteġi l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja tal-UE.

Sit web
https://www.esma.europa.eu/
Numru tat-telefown
+33 1 58 36 43 21
Indirizz
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
 • Aġenzija deċentralizzata

ETF

Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ tappoġġa lill-pajjiżi sħab tal-UE fir-riforma tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ tagħhom.

Sit web
https://www.etf.europa.eu/en
Numru tat-telefown
+39 011 630 22 22
Indirizz
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
 • Aġenzija deċentralizzata

EU-OSHA

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol tgħin biex il-postijiet tax-xogħol isiru aktar sikuri, aktar b’saħħithom u aktar produttivi.

Sit web
https://osha.europa.eu/en
Email
Numru tat-telefown
+34 944-358-400
Indirizz
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain
 • Aġenzija tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni

EUISS

L-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji dwar is-Sigurtà janalizza kwistjonijiet ta’ politika barranija, ta’ sigurtà u ta’ difiża.

Sit web
http://www.iss.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+33 1 56 89 19 30
Indirizz
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, France
 • Aġenzija deċentralizzata

Eurojust

Il-Eurojust tappoġġja l-kooperazzjoni ġudizzjarja fl-UE f’firxa ta’ delitti transfruntieri bħat-terroriżmu, it-traffikar tad-droga u ċ-ċiberkriminalità.

Sit web
https://www.eurojust.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+31 70 412 50 00
Indirizz
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands