Skip to main content
ES bendroji įmonė

Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė (BĮ „EuroHPC“)

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)

Apžvalga

 • Vaidmuo: kurti pasaulinio lygio superkompiuterių ekosistemą sutelkiant Europos Sąjungos, Europos šalių ir privačiojo sektoriaus partnerių išteklius.
 • Vykdomasis direktorius: Anders Dam Jensen 
 • Įsteigta: 2020 m.
 • Darbuotojų skaičius: 15
 • Vieta: Liuksemburgo miestas, Liuksemburgas
 • Interneto svetainė: Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė 

Veikla

BĮ „EuroHPC“ Europos Sąjungai, dalyvaujančioms šalims ir privačiojo sektoriaus partneriams suteikia galimybę koordinuoti pastangas ir sutelkti išteklius siekiant, kad Europa taptų pasauline superkompiuterijos srities lydere.

Tai padidins Europos mokslinę kompetenciją ir pramonės jėgą, prisidės prie skaitmeninės jos ekonomikos transformacijos ir užtikrins žemyno technologinį suverenumą. 

Konkrečiau BĮ „EuroHPC“ siekia:

 • ES sukurti, diegti, plėtoti ir išlaikyti pirmaujančią pasaulyje sietinę, saugią ir hipersusietą superkompiuterių, kvantinės kompiuterijos paslaugų ir duomenų infrastruktūros ekosistemą;
 • padėti kurti paklausa grindžiamas ir į naudotojus orientuotas superkompiuterių sistemas, esant tiekimo grandinei, kurioje bus užtikrinamas, susijusių sudedamųjų dalių, technologijų ir žinių tiekimas, taip apribojant sutrikimų riziką;
 • plėtoti daug įvairių optimizuotų naudoti tokiose sistemose taikomųjų programų;
 • didinti tokios superkompiuterių infrastruktūros naudojimą, kad ja naudotųsi daug viešų ir privačių naudotojų;
 • remti pagrindinių našiosios kompiuterijos įgūdžių tobulinimą Europos mokslo ir pramonės srityse.

Naudos gavėjai

Visuomenė 

Superkompiuteriai gali būti naudingai taikomi daugelyje sričių, pavyzdžiui:

 • medicinos mokslinių tyrimų, atrandant naujus vaistus, plėtojant ir tiksliai prie individualių paciento poreikių ir ligų pritaikant gydymo būdus;
 • numatant ekstremalias oro sąlygas ir stebint klimato kaitą;
 • kovojant su kibernetiniais nusikaltimais (duomenų viliojimu, tapatybės vagyste ir kt.);
 • didinant kibernetinį saugumą, visų pirma apsaugant kritinę infrastruktūrą (komunalinių paslaugų ir kt.). 

Pramonė 

Superkompiuteriai suteikia galimybę plačiau diegti inovacijas ir plėsti didesnės vertės produktų ir paslaugų mastą pramonės sektoriuose sumažinant išlaidas, gamybos ciklus ir didinant veiksmingumą. Tai sudaro sąlygas pramonėje diegti saugesnes ir žalesnes technologijas. 

Mokslas ir moksliniai tyrimai 

Superkompiuteriai yra skaitmeninės transformacijos mokslo srityje pamatas – jie suteikia galimybę geriau suprasti mokslinius procesus ir skatina proveržius beveik visose mokslo srityse, tokiose kaip:

 • fundamentinė fizika (daroma pažanga kaupiant mūsų žinias apie materiją, tiriant Visatą); 
 • medžiagotyra (pvz., kuriami nauji ypatingos svarbos komponentai farmacijos arba energetikos sektoriuose); 
 • Žemės mokslai (planetos lygmeniu modeliuojami atmosferos ir vandenynų reiškiniai). 

Daugiau informacijos

Apie BĮ „EuroHPC“ 
Prieiga prie mūsų superkompiuterių 
Vykdomi projektai 
Pranešimai spaudai 

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė (BĮ „EuroHPC“)
Interneto svetainė
https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
Telefono numeris
(+352) 28 12 45 00
Pašto adresas
Drosbach Building (DRB) - Wing E – 1st floor, 12E rue Guillaume Kroll, 2920 Luxembourg, Liuksemburgas
Socialiniai tinklai