Přejít na hlavní obsah
Společný podnik EU

Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU)

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)

Přehled

Náplň činnosti

Společný podnik EuroHPC umožňuje Evropské unii, zúčastněným zemím a soukromým partnerům koordinovat úsilí a sdílet zdroje, aby se Evropa mohla stát světovým lídrem v oblasti superpočítačů.

To posílí evropskou špičkovou vědu a průmyslovou sílu, podpoří digitální transformaci jejího hospodářství a zajistí technologickou suverenitu kontinentu. 

Cílem společného podniku EuroHPC je konkrétně:

 • vyvíjet, zavádět, rozšiřovat a udržovat v EU špičkový, federovaný, zabezpečený a maximálně propojený ekosystém kvantových superpočítačů, služeb a datové infrastruktury
 • podporovat rozvoj superpočítačového systému orientovaného podle poptávky a potřeb uživatelů, založeného na takovém dodavatelském řetězci, který zaručí dostupnost jednotlivých součástí, technologií a znalostí a omezí riziko narušení provozu
 • vyvinout širokou nabídku aplikací optimalizovaných pro tyto systémy
 • rozšířit využívání této superpočítačové infrastruktury, aby ji mohl využívat velký počet veřejných i soukromých uživatelů
 • podporovat v evropské vědě a průmyslu rozvoj klíčových dovedností pro vysoce výkonnou výpočetní techniku.

Komu slouží

Veřejnost 

Superpočítače mají řadu nesmírně užitečných využití, například:

 • v lékařském výzkumu, při objevování nových léků, vývoj a zacílení léčebných terapií pro individuální potřeby a stavy pacientů
 • při předvídání nepříznivých povětrnostních podmínek a monitorování změny klimatu
 • v boji proti kyberkriminalitě (phishing, krádeže identity atd.)
 • k posílení kybernetické bezpečnosti, zejména za účelem ochrany kritické infrastruktury (veřejných služeb atd.). 

Průmysl 

Superpočítače umožňují inovovat a rozšiřovat hodnotnější produkty a služby v průmyslových odvětvích a zároveň snižují náklady, redukují výrobní cykly a zlepšují účinnost. To otevírá cestu bezpečnějším a ekologičtějším technologiím v průmyslu. 

Věda a výzkum 

Superpočítače jsou jádrem digitální transformace ve vědě a umožňují hlubší vědecké porozumění různým jevům a průlomové objevy téměř ve všech vědeckých oblastech, jako jsou:

 • základy fyziky (posunování hranic našich znalostí o hmotě, výzkum vesmíru) 
 • vědy o materiálech (např. navrhování nových kritických složek ve farmaceutickém a energetickém odvětví) 
 • věda o planetě Zemi (modely atmosférických a mořských jevů na planetární úrovni). 

Další informace

Představujeme vám: EuroHPC JU 
Přístup k superpočítačům 
Probíhající projekty 
Tiskové zprávy 

Kontakt

Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU)

Jméno/Název
Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU)
Internetové stránky
https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en
Telefonní číslo
(+352) 28 12 45 00
Poštovní adresa
Drosbach Building (DRB) - Wing E – 1st floor, 12E rue Guillaume Kroll, 2920 Luxembourg, Lucembursko
Sociální média