Pāriet uz galveno saturu
Decentralizēta aģentūra

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)

Logo of European Insurance and Occupational Pensions Authority

Īss apraksts

 • Pamatuzdevums: EAAPI ir apdrošināšanas un aroda pensiju Eiropas uzraudzības iestāde
 • Priekšsēdētājs: Petra Hielkema
 • Izpilddirektors: Fausto Parente
 • Locekļi: valsts apdrošināšanas un aroda pensiju iestāžu pārstāvji
 • Izveidota: 2011. gadā
 • Darbinieku skaits: 200
 • Atrašanās vieta: Frankfurte pie Mainas (Vācija)
 • Tīmekļa vietne: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde

EAAPI ir Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas daļa.  Tā ir neatkarīga struktūra, kas sniedz padomus Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam  un Eiropas Savienības Padomei. 

Ko šī iestāde dara?

EAAPI uzdevumi ir šādi:

 • palīdzēt uzturēt finanšu sistēmas stabilitāti;
 • gādāt par tirgu un finanšu produktu caurskatāmību;
 • palīdzēt aizsargāt apdrošināšanas polises turētājus, pensiju shēmu dalībniekus un beneficiārus. 

Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā ietilpst

 • Eiropas uzraudzības iestādes,
 • valsts uzraudzības iestādes.

Tā nodrošina saiti starp finanšu uzraudzību sistēmas līmeņos un uzņēmumos,  atstājot tekošo uzraudzību valsts iestāžu ziņā.

Kas ir ieguvēji?

 • Patērētāji:
  • pensiju un apdrošināšanas augstāka caurskatāmība, vienkāršība, pieejamība un godīgums iekšējā tirgū,
  • patērētāju pārstāvji var paust viedokli EAAPI darba grupās.
 • Rūpniecība:
  • ES apdrošinātāju un aroda pensiju kvalitatīva, efektīva un konsekventa uzraudzība
  • EAAPI palīdz apzināt, novērtēt, mazināt un pārvaldīt riskus un apdraudējumus apdrošināšanas un aroda pensiju sektoru finanšu stabilitātei.
  • Rūpniecības pārstāvji var paust viedokli EAAPI darba grupās un ieinteresēto personu grupās.

Skatīt arī

Biļetens

Paziņojumi presei

Darba iespējas

Kontaktinformācija

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)

Nosaukums
Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
Tīmekļvietne
https://www.eiopa.europa.eu/
E-pasts
infoateiopa [dot] europa [dot] eu
Tālruņa numurs
+49 (0) 69 95 11 19 20
Faksa numurs
+49 (0) 69 95 11 19 19
Pasta adrese
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Vācija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi