Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

Logo of European Insurance and Occupational Pensions Authority

Prehľad

 • Úloha: EIOPA je európsky orgán dohľadu pre dôchodkové poistenie zamestnancov a poisťovníctvo
 • Predseda: Petra Hielkema
 • Výkonný riaditeľ: Fausto Parente
 • Členovia: Zástupcovia vnútroštátnych orgánov pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov
 • Rok založenia: 2011
 • Počet zamestnancov: 200
 • Sídlo: Frankfurt nad Mohanom (Nemecko)
 • Webové sídlo:Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov

Orgán EIOPA je súčasťou európskeho systému finančného dohľadu. Je to nezávislý orgán, ktorý poskytuje poradenstvo Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie.

Úlohy

Orgán EIOPA má za úlohu:

 • prispievať k udržiavaniu stability finančného systému
 • zabezpečovať transparentnosť trhov a finančných produktov
 • pomáhať pri ochrane poistníkov, účastníkov dôchodkového systému a oprávnených osôb.

Európsky systém finančného dohľadu zahŕňa:

 • európske orgány dohľadu
 • vnútroštátne orgány dohľadu

Prepája finančný dohľad na systémovej a podnikovej úrovni. Každodenný dohľad sa preto prenecháva vnútroštátnym orgánom.

Kto má z činnosti osoh

 • Spotrebitelia:
  • vnútorný trh dôchodkov a poisťovníctva sa stáva transparentnejším, jednoduchším, dostupnejším a spravodlivejším
  • zástupcovia spotrebiteľov môžu vyjadriť svoje stanoviská v pracovných skupinách orgánu EIOPA.
 • Odvetvie:
  • kvalitný, efektívny a jednotný dohľad nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov v EÚ
  • orgán EIOPA pomáha identifikovať, posudzovať, zmierňovať a riadiť riziká a hrozby pre finančnú stabilitu sektora poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov
  • Zástupcovia odvetvia môžu vyjadriť svoje stanoviská v pracovných skupinách orgánu EIOPA a v skupinách zainteresovaných strán.

Klikni tiež na...

Bulletin

Tlačové správy

Pracovné príležitosti

Kontakt

Meno/Názov
Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Webové sídlo
https://eiopa.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+49 (0) 69 95 11 19 20
Faxové číslo
+49 (0) 69 95 11 19 19
Poštová adresa
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Nemecko
Sociálne médiá