Glavni sadržaj
Agencija za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku

Satelitski centar Europske unije (SatCen)

Intro

European Union Satellite Centre - logo

Pregled

 • Uloga: podupirati zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) pružanjem usluga svoje infrastrukture u svemiru i dodatnih podataka
 • Direktor: Sorin Ducaru
 • Partneri: Europska služba za vanjsko djelovanje, Europska komisija, Europska obrambena agencija, Europska svemirska agencija te druge institucije i međunarodne organizacije
 • Godina osnivanja: 2002. (Satelitski centar Zapadnoeuropske unije od 1993. do 2001.)
 • Broj zaposlenih: 145
 • Lokacija: Torrejón de Ardoz (Španjolska)
 • Internetske stranice: EU SatCen

Satelitski centar Europske unije (SatCen) podupire postupke donošenja odluka EU-a i djelovanje u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU-a. To se postiže osiguravanjem proizvoda i usluga uporabom infrastrukture u svemiru i dodatnih podataka, uključujući satelitske snimke i snimke iz zraka, te povezanih usluga.

Čime se bavi?

Pod nadzorom Političkog i sigurnosnog odbora i u skladu s operativnim smjernicama koje daje Visoki predstavnik EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, SatCen osigurava donositeljima odluka rano upozoravanje na moguće krize i informiranje o globalnoj situaciji. To omogućuje EU-u da pravodobno poduzme diplomatske, gospodarske i humanitarne mjere, uključujući i izradu općenitih planova za intervenciju.

Tko ima koristi od toga?

 • Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD)
 • države članice EU-a
 • misije i operacije EU-a
 • Europska komisija
 • zemlje izvan EU-a te međunarodne organizacije kao što su Ujedinjeni narodi, Organizacija za zabranu kemijskog oružja (OPCW), Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Organizacija sjevernoatlantskog ugovora (NATO).

Više informacija

Važni dokumenti i publikacije

Događanja u SatCenu

Mogućnosti zapošljavanja

Kontakt

Satelitski centar Europske unije

Ime
Satelitski centar Europske unije
Internetska stranica
https://www.satcen.europa.eu/
E-adresa
infoatsatcen [dot] europa [dot] eu
Broj telefona
+34 91 678 60 00
Broj telefaksa
+34 91 678 60 06
Poštanska adresa
Apdo. de Correos 511, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Španjolska