Skip to main content
Bendra užsienio ir saugumo politika agentūra

Europos Sąjungos palydovų centras (SATCEN)

Intro

European Union Satellite Centre - Logo

Apžvalga

 • Funkcijos: teikdamas su kosmoso priemonėmis susijusias paslaugas ir duomenis remia bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP)
 • Direktorius: Sorin Ducaru
 • Partneriai: Europos išorės veiksmų tarnyba, Europos Komisija, Europos gynybos agentūra, Europos kosmoso agentūra ir kitos institucijos bei tarptautinės organizacijos
 • Įsteigta: 2002 m. (nuo 1993 iki 2001 m. – Vakarų Europos Sąjungos palydovų centras)
 • Darbuotojų skaičius: 145
 • Vieta: Torechon de Ardosas (Ispanija)
 • Svetainė: EU SatCen

Europos Sąjungos palydovų centras (SATCEN) remia ES sprendimų priėmimo procesą ir veiklą, susijusius su ES bendra užsienio ir saugumo politika. Jis tiekia produktus ir teikia paslaugas, grindžiamus kosmoso priemonėmis ir su jomis susijusiais duomenimis, įskaitant palydovinius vaizdus bei vaizdus iš oro, ir susijusias paslaugas.

Veikla

Politinio ir saugumo komiteto prižiūrimas ir ES vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai vadovaujamas centras SATCEN sprendimus priimančius asmenis iš anksto įspėja apie galimas krizes ir informuoja apie bendrą padėtį. Tai Europos Sąjungai suteikia galimybę laiku imtis diplomatinių, ekonominių ir humanitarinių priemonių, taip pat rengti bendrus intervencijos planus.

Naudos gavėjai

 • Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT),
 • ES šalys,
 • ES misijos ir operacijos,
 • Europos Komisija,
 • ES nepriklausančios šalys ir tarptautinės organizacijos, pvz., Jungtinės Tautos, Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (OPCW), Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO).

Daugiau informacijos

Pagrindiniai dokumentai ir publikacijos

SATCEN renginiai

Galimybės įsidarbinti

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos Sąjungos palydovų centras
Interneto svetainė
https://www.satcen.europa.eu/
E. paštas
Telefono numeris
+34 91 678 60 00
Fakso numeris
+34 91 678 60 06
Pašto adresas
Apdo. de Correos 511, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Ispanija