Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Institution and bodies profiles

Filtriranje

Institution and bodies profiles (76)

RSS
Rezultati 60 do 76
  • Zajedničko poduzeće EU-a

SESAR 3

Zajedničko poduzeće SESAR 3 istraživanjem i inovacijama osuvremenjuje europski sustav upravljanja zračnim prometom i ubrzava ostvarenje digitalnog europskog neba.

Internetska stranica
https://www.sesarju.eu/
E-adresa
Broj telefona
+32 2 507 80 00
Adresa
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Decentralizirana agencija

SRB

Jedinstveni sanacijski odbor izrađuje standardna pravila, postupke i praktična rješenja za sanaciju banaka u EU-u.

Internetska stranica
http://srb.europa.eu/
Adresa
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgium
  • Institucija EU-a

Sud Europske unije

Sud Europske unije osigurava da se pravo EU-a primjenjuje na jednak način u cijelom EU-u.

Internetska stranica
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Broj telefona
+352 4303 1
Adresa
Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, Luxembourg
  • Decentralizirana agencija

Ured europskog javnog tužitelja

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) neovisno je tijelo EU-a koje istražuje, kazneno goni i podiže optužnice za kaznena djela koja utječu na financijske interese EU-a.

  • Međuinstitucijska služba EU-a
  • OP

Ured za publikacije Europske unije

Ured za publikacije Europske unije je službeni pružatelj izdavačkih usluga svim institucijama, tijelima i agencijama EU-a.

Internetska stranica
https://op.europa.eu/en/home
Broj telefona
+352 29 291
Adresa
2 rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
  • Institucija EU-a

Vijeće Europske unije

Vijeće Europske unije čine ministri vlada EU-a koji se sastaju kako bi raspravljali o zakonima, donosili ih i mijenjali.

Internetska stranica
http://www.consilium.europa.eu/en/
Broj telefona
+32 2 281 61 11
Adresa
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Zajedničko poduzeće EU-a

Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3

Zajedničko poduzeće za globalno zdravlje EDCTP3 podupire suradničko istraživanje radi razvoja dostupnih, prikladnih i priuštivih medicinskih intervencija za bolesti povezane sa siromaštvom u supsaharskoj Africi.