Skip to main content
Međuinstitucijska služba EU-a

Tim za hitne računalne intervencije za institucije, tijela i agencije EU-a (CERT-EU)

Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies and agencies - Logo

Pregled

  • Uloga: doprinosi sigurnijoj infrastrukturi IKT-a svih institucija, tijela i agencija EU-a
  • Ravnatelj: Saâd Kadhi
  • Partneri (ako je primjenjivo): timovi za hitne računalne intervencije u zemljama EU-a i izvan njega, međunarodne organizacije i forumi, specijalizirana poduzeća za IT sigurnost
  • Godina osnivanja: 2011.
  • Broj zaposlenih: 45
  • Mjesto: Bruxelles
  • Internetske stranice:CERT-EU

Čime se bavi?

CERT-EU sastoji se od tima stručnjaka za IT sigurnost iz institucija i tijela EU-a. Prikuplja informacije o prijetnjama, slabim točkama i incidentima u vezi s neklasificiranom infrastrukturom IKT-a, upravlja takvim informacijama, analizira ih i razmjenjuje s institucijama, tijelima i agencijama EU-a. Nadalje, koordinira odgovore na incidente na međuinstitucijskoj i institucijskoj razini, na primjer pružanjem ili koordinacijom pružanja specijalizirane operativne pomoći.

Tko ima koristi od toga?

Koristi od rada tima CERT-EU imaju institucije, tijela i agencije EU-a. CERT-EU nudi razne posebne usluge s ciljem sprečavanja, otkrivanja i ublažavanja kibernapada te odgovaranja na njih. Podupire sve institucije, tijela i agencije EU-a razmjenom informacija o prijetnjama i slabim točkama koje mogu utjecati na njihovu infrastrukturu IKT-a te pružanjem zaštitnih ili korektivnih mjera.

CERT-EU surađuje s nacionalnim CERT-ovima (u državama članicama EU-a i trećim zemljama) i međunarodnim partnerima, što doprinosi većoj razmjeni informacija u EU-u i izvan njega.

Više informacija

Obavijesti i kratka izvješća CERT-EU-a

Karta CERT-EU-a (Big Screen Map)

Najnovije vijesti o kibersigurnosti

Kontakt

Ime
Tim za hitne računalne intervencije za institucije, tijela i agencije EU-a (CERT-EU)
Internetska stranica
https://cert.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
+32 (0) 2 299 00 05
Poštanska adresa
Rue de la Loi 107, 1000 Bruxelles, Belgija
Društvene mreže