Skip to main content
Służba międzyinstytucjonalna UE

Zespół reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach, organach i agencjach UE (CERT-EU)

Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies and agencies - Logo

Informacje ogólne

  • Zadania: Pomoc w zapewnieniu większego bezpieczeństwa infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej wszystkich instytucji, organów i agencji UE.
  • Dyrektor: Saâd Kadhi
  • Partnerzy (o ile dotyczy): Zespoły reagowania na incydenty komputerowe w krajach UE i spoza UE, organizacje i fora międzynarodowe, firmy specjalizujące się w bezpieczeństwie informatycznym
  • Rok założenia: 2011
  • Liczba pracowników: 45
  • Siedziba: Bruksela
  • Strona internetowa:CERT-EU

Zakres działalności

W CERT-EU pracuje zespół ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego z instytucji i organów UE. Ich zadaniem jest gromadzenie, analizowanie i udostępnianie instytucjom i organom UE informacji o zagrożeniach, słabych stronach i incydentach związanych z jawną infrastrukturą informacyjno-komunikacyjną. Zespół zajmuje się również koordynowaniem reakcji na incydenty na poziomie międzyinstytucjonalnym i instytucjonalnym, na przykład koordynując specjalną pomoc operacyjną.

Kto korzysta z usług CERT-EU?

Z usług CERT-EU korzystają instytucje, organy i agencje UE. CERT-EU oferuje różne konkretne usługi umożliwiające zapobieganie cyberatakom oraz ich wykrywanie, reagowanie na nie i osłabianie ich skutków. Zespół wspiera wszystkie instytucje, organy i agencje UE, udostępniając informacje o zagrożeniach i słabych stronach, które mogą mieć wpływ na ich infrastrukturę informacyjno-komunikacyjną oraz oferując środki ochronne lub naprawcze.

CERT-EU współpracuje z krajowymi zespołami CERT (zarówno w krajach UE, jak i w krajach spoza UE) oraz partnerami międzynarodowymi, dzięki czemu wzrasta poziom wymiany informacji w UE i na świecie.

Więcej informacji

Zestawienia informacji CERT-EU

Mapa CERT-EU

Aktualności dotyczące cyberbezpieczeństwa

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Zespół reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach, organach i agencjach UE
Strona internetowa
https://cert.europa.eu/
E-mail
Tel.
+32 (0) 2 299 00 05
Adres pocztowy
Rue de la Loi 107, 1000 Bruksela, Belgia
Media społecznościowe