Põhisisu juurde
ELi institutsioonidevaheline talitus

ELi institutsioonide ja ametite infoturbeintsidentidega tegelev rühm (CERT-EU)

Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies and agencies - Logo

Ülevaade

  • Funktsioon: CERT-EU aitab muuta kõigi ELi institutsioonide, organite ja ametite IKT-taristu turvalisemaks.
  • Juht: Saâd Kadhi
  • Partnerid (vajaduse korral): ELi ja kolmandate riikide infoturbeintsidentidega tegelevad rühmad (CERTid), rahvusvahelised organisatsioonid ja foorumid, spetsialiseerunud IT-turvalisuse ettevõtted
  • Asutamisaasta: 2011
  • Töötajate arv: 45
  • Asukoht: Brüssel
  • Veebisait: CERT-EU

Tegevus

CERT-EU moodustab ELi institutsioonide ja organite IT-turvalisuse ekspertide rühm. See kogub, haldab, analüüsib ja jagab ELi institutsioonide, organite ja ametitega teavet salastamata IKT-taristuga seotud ohtude, nõrkade külgede ja intsidentide kohta. Samuti koordineerib see institutsioonidevahelisel ja institutsioonisisesel tasandil intsidentidele reageerimist, andes ja koordineerides mh spetsiaalset operatiivabi.

Kes on peamised kasusaajad?

CERT-EU tööst saavad kasu ELi institutsioonid, organid ja ametid. CERT-EU pakub ka mitmesuguseid eriteenuseid, mille sisuks on küberrünnakute ennetamine, avastamine, leevendamine ja neile reageerimine. CERT-EU toetab kõiki ELi institutsioone, organeid ja ameteid, jagades teavet ohtude ja nõrkade külgede kohta, mis võivad nende IKT-taristut mõjutada, ning pakkudes kaitse- või parandusmeetmeid.

CERT-EU teeb koostööd riiklike CERTidega (nii ELi liikmesriikides kui ka kolmandates riikides) ja rahvusvaheliste partneritega, mis aitab parandada teabevahetuse taset ELis ja mujal.

Lisateave

CERT-EU memod ja kokkuvõtted

CERT-EU ohukaart

Viimased küberturvalisuse uudised

Kontaktandmed

ELi institutsioonide ja ametite infoturbeintsidentidega tegelev rühm

Nimi
ELi institutsioonide ja ametite infoturbeintsidentidega tegelev rühm
Veebisait
https://cert.europa.eu/
E-post
secretariatatcert [dot] europa [dot] eu
Telefoninumber
+32 (0) 2 299 00 05
Postiaadress
Rue de la Loi 107, 1000 Brüssel, Belgia
Sotsiaalmeedia