Přejít na hlavní obsah
Interinstitucionální služby EU

Služba kybernetické bezpečnosti pro orgány, instituce a jiné subjekty Unie (CERT-EU)

Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies and agencies - Logo

Přehled

  • Úloha: pomáhá zvyšovat bezpečnost infrastruktury IKT všech orgánů, institucí a agentur EU
  • Vedoucí: Saâd Kadhi
  • Partneři: CERT v zemích EU i mimo EU, mezinárodní organizace a fóra, specializované společnosti z oblasti bezpečnosti IT
  • Rok zřízení: 2011
  • Počet zaměstnanců: 45
  • Sídlo: Brusel
  • Internetové stránky: CERT-EU

Náplň činnosti

CERT-EU tvoří tým odborníků na bezpečnost IT z orgánů a institucí EU. Shromažďuje, řídí, analyzuje a sdílí s orgány, institucemi a jinými subjekty EU informace o hrozbách, zranitelných místech a incidentech souvisejících s neutajovanou infrastrukturou IKT. Koordinuje rovněž reakce na incidenty na interinstitucionální a institucionální úrovni, například poskytováním nebo koordinací specializované operativní pomoci.

Kdo těchto služeb využívá?

Orgány, instituce a další subjekty EU. CERT-EU nabízí různé specifické služby zaměřené na prevenci, odhalování a zmírňování dopadu kybernetických útoků a reakci na ně. Podporuje všechny orgány, instituce a další subjekty EU sdílením informací o hrozbách a zranitelných místech, které mít dopad na jejich infrastrukturu IKT, a poskytuje ochranná a nápravná opatření.

CERT-EU spolupracuje s vnitrostátními skupinami CERT (v zemích EU i mimo EU) a s mezinárodními partnery, což pomáhá zefektivnit výměnu informací v rámci EU i mimo ni.

Další informace

Zprávy skupiny CERT-EU

CERT-EU: mapa IT hrozeb

Nejnovější zprávy o kybernetické bezpečnosti

Kontakt

Služba kybernetické bezpečnosti pro orgány, instituce a jiné subjekty Unie

Jméno/Název
Služba kybernetické bezpečnosti pro orgány, instituce a jiné subjekty Unie
Internetové stránky
https://cert.europa.eu/
E-mail
secretariatatcert [dot] europa [dot] eu
Telefonní číslo
+32 (0)2 299 00 05
Poštovní adresa

Rue de la Loi / Wetstraat 107
1000 Bruxelles/Brussel
Belgie

Sociální média