Направо към основното съдържание
Междуинституционална служба на ЕС

Екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT-EU).

Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies and agencies - Logo

Преглед

  • Роля: допринася за повишаване на сигурността на ИКТ инфраструктурата на всички институции, органи и агенции на ЕС
  • Директор: Сад Кади
  • Партньори (ако е приложимо): екипи за за незабавно реагиране при компютърни инциденти в държави от ЕС и извън него, международни организации и форуми, специализирани дружества в областта на ИТ сигурността
  • Основана през: 2011 г.
  • Брой служители: 45
  • Местоположение: Брюксел
  • Уебсайт:CERT-EU

С какво се занимава

Екипът CERT-EU е съставен от експерти по сигурност на информационните технологии от институциите и органите на ЕС. Той събира, управлява, анализира и споделя информация с институциите, органите и агенциите на ЕС относно заплахите, уязвимите места и инцидентите, свързани с некласифицирана ИКТ инфраструктура. Освен това екипът координира реакцията при инциденти на междуинституционално и институционално равнище, например като предоставя или координира предоставянето на специализирана оперативна помощ.

Кой има полза от това?

Работата на CERT-EU е от полза за институциите, органите и агенциите на ЕС. CERT-EU предлага различни специфични услуги, насочени към предотвратяване, откриване, смекчаване и реагиране на кибератаки. Той подкрепя всички институции, органи и агенции на ЕС като споделя информация относно заплахите и уязвимите места, които могат да засегнат тяхната ИКТ инфраструктура, и като предлага защитни или коригиращи мерки.

CERT-EU си сътрудничи с национални екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (както в държави от ЕС, така и в държави извън Съюза) и международни партньори, което помага за подобряване на нивото на обмен на информация в ЕС и извън него.

Допълнителна информация

Информационни бележки на CERT-EU

Карта на CERT-EU с данни в областта на киберзаплахите

Последни новини в областта на киберсигурността

Контакт

Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies and agencies

Име
Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies and agencies
Уебсайт
https://cert.europa.eu/
Електронен адрес
secretariatatcert [dot] europa [dot] eu
Телефонен номер
+32 (0) 2 299 00 05
Пощенски адрес
Rue de la Loi 107, 1000 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
Социални медии