Gå til hovedindholdet

EU's historie 2000-2009

Flere udvidelser

Euroen er nu den nye valuta for millioner af europæere. Den 11. september 2001 bliver synonym med international terrorisme, da kaprede fly flyver ind i bygninger i New York og Washington. Landene begynder at arbejde langt tættere sammen om at bekæmpe kriminalitet. Skellet mellem Øst- og Vesteuropa fjernes, da ti nye lande bliver medlem af EU i 2004. Bulgarien og Rumænien bliver medlem i 2007. I september 2008 rammer den globale finanskrise. Lissabontraktaten sikrer moderne institutioner og mere effektive arbejdsmetoder.

26. februar 2001 – Nicetraktaten

EU's ledere underskriver Nicetraktaten. Den har til formål at reformere institutionerne, så EU kan fungere effektivt efter at være nået op på 25 medlemslande og forberede sig på den næste store gruppe af nye medlemmer. Traktaten træder i kraft den 1. februar 2003.

11. september 2001 – terrorangreb i USA

Kaprede passagerfly flyver ind i World Trade Centre i New York og Pentagon i nærheden af Washington. Næsten 3.000 mennesker omkommer. EU-landene står skulder ved skulder med USA i kampen mod den internationale terrorisme.

1. januar 2002 – eurosedler og -mønter lanceres i 12 lande

Eurosedler og -mønter bliver den lovlige valuta i 12 EU-lande (Grækenland kom med i euroområdet i 2001 og flere fulgte efter 2002). Det er en stor opgave at trykke og præge mønter og sedler og derefter sætte dem i omløb. Sedlerne er de samme for alle lande. Mønterne har en standardside, der viser deres værdi, mens den anden side har et nationalt symbol.

31. marts 2003 – fredsbevarende operationer på Balkan

Som led i sin udenrigs- og sikkerhedspolitik påtager EU sig fredsbevarende opgaver på Balkan, først i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (nu Nordmakedonien) og derefter i Bosnien og Hercegovina. I begge tilfælde erstatter NATO-styrker de enheder, der ledes af EU.

1. maj 2004 – 10 nye lande

Cypern og Malta bliver medlem af EU sammen med 8 central- og østeuropæiske lande – Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn – og dermed afsluttes opdelingen af Europa efter anden verdenskrig endelig.

29. maj-1. juni 2005 – EU-forfatningen

Vælgere i Frankrig og Holland afviser traktaten om en forfatning for Europa, som blev underskrevet af de 25 EU-lande i oktober 2004.

1. januar 2007 – EU byder Bulgarien og Rumænien velkommen

Yderligere to lande fra Østeuropa – Bulgarien og Rumænien – kommer med i EU, som dermed har 27 medlemslande.

13. december 2007 – Lissabontraktaten

De 27 EU-lande underskriver Lissabontraktaten, som ændrer de tidligere traktater. Formålet er at gøre EU mere demokratisk, effektivt og åbent og dermed klare globale udfordringer som klimaforandringer, sikkerhed og bæredygtig udvikling. Alle EU-lande ratificerer traktaten, inden den træder i kraft den 1. december 2009.

September 2008 – global økonomisk krise

En voldsom finanskrise rammer verdensøkonomien. Problemet starter på markedet for boliglån i USA, men flere europæiske banker kommer også i vanskeligheder. Krisen fører til et tættere økonomisk samarbejde mellem EU-landene.