Skip to main content

Historia Unii Europejskiej: lata 2000-09

Dalszy rozwój

Miliony Europejczyków zaczynają korzystać z nowej wspólnej waluty. Po tym, gdy porwany samolot uderza w budynki w Nowym Jorku i Waszyngtonie data 11 września 2001 r. nieodłącznie kojarzy się z międzynarodowym terroryzmem. Państwa podejmują coraz ściślejszą współpracę w walce z przestępczością. Kiedy w 2004 r. do UE zostaje przyjętych dziesięć nowych państw, a w 2007 r. dołączają do niej Bułgaria i Rumunia, zostaje ogłoszony kres politycznych podziałów między wschodem a zachodem Europy. We wrześniu 2008 r. światowa gospodarka staje w obliczu kryzysu finansowego. Traktat lizboński zapewnia nowoczesne instytucje i skuteczniejsze metody pracy.

26 lutego 2001 r. – traktat z Nicei

Przywódcy UE podpisują traktat z Nicei. Jego celem jest zreformowanie instytucji, tak aby UE mogła skutecznie funkcjonować jako unia 25 państw członkowskich i przygotować się do przyjęcia kolejnej ważnej grupy nowych członków. Traktat wchodzi w życie 1 lutego 2003 r.

11 września 2001 r. – ataki terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych

Porwane przez terrorystów samoloty uderzają w wieże World Trade Center w Nowym Jorku i budynek Pentagonu w Waszyngtonie. Ginie niemal 3 tys. osób. Kraje UE trwają u boku Stanów Zjednoczonych w walce z międzynarodowym terroryzmem.

1 stycznia 2002 – banknoty i monety euro wprowadzone zostają do obiegu w 12 państwach członkowskich UE

Banknoty i monety euro stają się legalną walutą w 12 krajach UE (Grecja przystępuje do strefy euro w 2001 r., a kolejne państwa po 2002 r.). Ich drukowanie, wybijanie i wprowadzanie do obiegu jest ogromną operacją logistyczną. Banknoty są jednakowe we wszystkich krajach. Monety mają jeden standardowy awers, podczas gdy rewers nosi motyw wybrany przez kraj, w którym moneta jest wybijana.

31 marca 2003 r. – operacje utrzymywania pokoju na Bałkanach

W ramach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE bierze udział w operacjach utrzymywania pokoju na Bałkanach, początkowo w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (obecnie Macedonii Północnej), a następnie w Bośni i Hercegowinie. W obu przypadkach siły pod wodzą UE zastępują jednostki NATO.

1 maja 2004 – dziesięć nowych krajów

Cypr i Malta przystępują do UE wraz z ośmioma państwami Europy Środkowej i Wschodniej – Czechami, Estonią, Węgrami, Łotwą, Litwą, Polską, Słowacją i Słowenią – ostatecznie kończąc podział Europy po II wojnie światowej.

29 maja–1 czerwca 2005 r. – Konstytucja UE

Obywatele Francji i Holandii odrzucają Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, który został podpisany przez 25 państw członkowskich w październiku 2004 r.

1 stycznia 2007 r. – UE wita Bułgarię i Rumunię

Dwa nowe kraje Europy Wschodniej – Bułgaria i Rumunia – dołączają do UE. Liczba państw członkowskich wzrasta do 27.

13 grudnia 2007 r. – Traktat z Lizbony

27 krajów UE składa podpisy pod traktatem lizbońskim, który wprowadza zmiany do wcześniejszych traktatów. Ma on na celu przekształcenie UE w organizację bardziej demokratyczną, sprawniejszą w działaniu oraz bardziej przejrzystą, a więc mogącą stawić czoła wyzwaniom o charakterze ogólnoświatowym, takim jak zmiany klimatyczne, zagrożenia bezpieczeństwa oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Wszystkie kraje UE ratyfikują traktat przed jego wejściem w życie 1 grudnia 2009 r.

Wrzesień 2008 r. – światowy kryzys gospodarczy

Poważny kryzys finansowy uderza w gospodarkę światową wraz z pojawieniem się problemów na rynku kredytów hipotecznych w USA. Wiele banków europejskich również przeżywa trudności. Kryzys prowadzi do ściślejszej współpracy gospodarczej między państwami UE.