Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Профили на институциите и органите

Филтриране по

Профили на институциите и органите (76)

RSS
Показване на резултати от 60 до 76
 • Децентрализирана агенция

ESMA

Европейският орган за ценни книжа и пазари е независим орган на ЕС, който защитава стабилността на финансовата система на Съюза.

Уебсайт
https://www.esma.europa.eu/
Телефонен номер
+33 1 58 36 43 21
Адрес
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
 • Децентрализирана агенция

ETF

Европейската фондация за обучение подкрепя усилията на държавите — партньори на ЕС, за реформиране на техните системи за образование и обучение.

Уебсайт
https://www.etf.europa.eu/en
Телефонен номер
+39 011 630 22 22
Адрес
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
 • Децентрализирана агенция

EU-OSHA

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа помага за подобряване на безопасността, здравето и производителността на работниците.

Уебсайт
https://osha.europa.eu/en
Електронен адрес
Телефонен номер
+34 944-358-400
Адрес
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain
 • Децентрализирана агенция

EUIPO

Службата на ЕС за интелектуална собственост управлява правата върху марките и дизайните на ЕС.

Уебсайт
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/
Електронен адрес
Телефонен номер
+34 96 513 91 00
Адрес
Avenida de Europa 4, 03008 Alicante Alicante, Spain
 • Агенции на общата външна политика и политика на сигурност

EUISS

Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността анализира въпроси, свързани с външната политика и политиката на сигурност и отбрана.

Уебсайт
http://www.iss.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+33 1 56 89 19 30
Адрес
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, France
 • Децентрализирана агенция

Eurofound

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

Уебсайт
http://www.eurofound.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+353 1 204 31 00
Адрес
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Ireland
 • Децентрализирана агенция

Eurojust

Евроюст подпомага съдебното сътрудничество в ЕС във връзка с редица тежки трансгранични престъпления, като например тероризъм, трафик на наркотици и киберпрестъпност.

Уебсайт
https://www.eurojust.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+31 70 412 50 00
Адрес
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands
 • Децентрализирана агенция

Europol

Европол подпомага правоприлагащите органи в ЕС в борбата с широкомащабни престъпни дейности, като тероризъм, измами и трафик на наркотици.

Уебсайт
https://www.europol.europa.eu/
Телефонен номер
+31 70 302 50 00
Адрес
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Netherlands
 • Децентрализирана агенция

EUSPA

The European Union Agency for the Space Programme supports EU investment in satellite and global navigation technologies.

Уебсайт
https://www.euspa.europa.eu/
Телефонен номер
+420 234 766 000
Адрес
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Czechia
 • Агенция към Евратом

F4E

Съвместното предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ управлява участието на ЕС в проекта за научни изследвания в областта на термоядрения синтез —ITER.

Уебсайт
http://fusionforenergy.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+34 93 320 18 00
Адрес
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Spain
 • Децентрализирана агенция

FRA

Агенцията на ЕС за основните права предоставя независими консултации на отговорните лица на европейско и национално равнище във връзка с основните права.

Уебсайт
http://fra.europa.eu/en
Телефонен номер
+43 1 580 30 0
Адрес
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
 • Децентрализирана агенция

Frontex

Frontex помага на страните от ЕС да управляват външните си граници и да хармонизират граничния контрол, като предоставя техническа помощ и експертен опит.

Уебсайт
https://frontex.europa.eu/
Телефонен номер
+48 22 205 95 00
Адрес
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland
 • Изпълнителна агенция

HaDEA

Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) работи за осъществяване на амбицията на Европейската комисия да се подпомогне възстановяването след COVID-19 на една Европа, която ще бъде по-екологосъобразна, по-цифровизирана, по-устойчива и по-добре подготвена за настоящите и бъдещите предизвикателства.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Агенции на общата външна политика и политика на сигурност

SatCen

Сателитният център на ЕС предоставя сателитни и въздушни изображения в подкрепа на общите действия на ЕС в областта на външната политика и политиката на сигурност и отбрана.

Уебсайт
https://www.satcen.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+34 91 678 60 00
Адрес
Apdo. de Correos 511, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain
 • Съвместно предприятие на ЕС

SESAR 3

Съвместното предприятие „SESAR 3“ използва научни изследвания и иновации за модернизиране на европейската система за управление на въздушното движение и за ускоряване на изграждането на цифровото европейско небе.

Уебсайт
https://www.sesarju.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 2 507 80 00
Адрес
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Децентрализирана агенция

SRB

Единният съвет за преструктуриране създава стандартни правила, процедури и практически механизми за преструктурирането на банки в ЕС.

Уебсайт
http://srb.europa.eu/
Адрес
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgium