Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Профили на институциите и органите

Филтриране по

Профили на институциите и органите (76)

RSS
Показване на резултати от 60 до 76
Децентрализирана агенция

Европейският орган за ценни книжа и пазари е независим орган на ЕС, който защитава стабилността на финансовата система на Съюза.

Уебсайт
https://www.esma.europa.eu/
Телефонен номер
+33 1 58 36 43 21
Адрес
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
Децентрализирана агенция

Европейската фондация за обучение подкрепя усилията на държавите — партньори на ЕС, за реформиране на техните системи за образование и обучение.

Уебсайт
https://www.etf.europa.eu/en
Телефонен номер
+39 011 630 22 22
Адрес
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
Децентрализирана агенция

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа помага за подобряване на безопасността, здравето и производителността на работниците.

Уебсайт
https://osha.europa.eu/en
Електронен адрес
Телефонен номер
+34 944-358-400
Адрес
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain
Децентрализирана агенция

Службата на ЕС за интелектуална собственост управлява правата върху марките и дизайните на ЕС.

Уебсайт
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/
Електронен адрес
Телефонен номер
+34 96 513 91 00
Адрес
Avenida de Europa 4, 03008 Alicante Alicante, Spain
Агенции на общата външна политика и политика на сигурност

Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността анализира въпроси, свързани с външната политика и политиката на сигурност и отбрана.

Уебсайт
http://www.iss.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+33 1 56 89 19 30
Адрес
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, France
Децентрализирана агенция

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

Уебсайт
http://www.eurofound.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+353 1 204 31 00
Адрес
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Ireland
Децентрализирана агенция

Евроюст подпомага съдебното сътрудничество в ЕС във връзка с редица тежки трансгранични престъпления, като например тероризъм, трафик на наркотици и киберпрестъпност.

Уебсайт
https://www.eurojust.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+31 70 412 50 00
Адрес
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands
Децентрализирана агенция

Европол подпомага правоприлагащите органи в ЕС в борбата с широкомащабни престъпни дейности, като тероризъм, измами и трафик на наркотици.

Уебсайт
https://www.europol.europa.eu/
Телефонен номер
+31 70 302 50 00
Адрес
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Netherlands
Децентрализирана агенция

The European Union Agency for the Space Programme supports EU investment in satellite and global navigation technologies.

Уебсайт
https://www.euspa.europa.eu/
Телефонен номер
+420 234 766 000
Адрес
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Czechia
Агенция към Евратом

Съвместното предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ управлява участието на ЕС в проекта за научни изследвания в областта на термоядрения синтез —ITER.

Уебсайт
http://fusionforenergy.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+34 93 320 18 00
Адрес
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Spain
Децентрализирана агенция

Агенцията на ЕС за основните права предоставя независими консултации на отговорните лица на европейско и национално равнище във връзка с основните права.

Уебсайт
http://fra.europa.eu/en
Електронен адрес
Телефонен номер
+43 1 580 30 0
Адрес
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
Децентрализирана агенция

Frontex помага на страните от ЕС да управляват външните си граници и да хармонизират граничния контрол, като предоставя техническа помощ и експертен опит.

Уебсайт
https://frontex.europa.eu/
Телефонен номер
+48 22 205 95 00
Адрес
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland
Изпълнителна агенция

Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) работи за осъществяване на амбицията на Европейската комисия да се подпомогне възстановяването след COVID-19 на една Европа, която ще бъде по-екологосъобразна, по-цифровизирана, по-устойчива и по-добре подготвена за настоящите и бъдещите предизвикателства.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Агенции на общата външна политика и политика на сигурност

Сателитният център на ЕС предоставя сателитни и въздушни изображения в подкрепа на общите действия на ЕС в областта на външната политика и политиката на сигурност и отбрана.

Уебсайт
https://www.satcen.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+34 91 678 60 00
Адрес
Apdo. de Correos 511, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain
Съвместно предприятие на ЕС

Съвместното предприятие „SESAR 3“ използва научни изследвания и иновации за модернизиране на европейската система за управление на въздушното движение и за ускоряване на изграждането на цифровото европейско небе.

Уебсайт
https://www.sesarju.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 2 507 80 00
Адрес
SESAR 3 Joint Undertaking, Avenue de Cortenberg 100, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
Децентрализирана агенция

Единният съвет за преструктуриране създава стандартни правила, процедури и практически механизми за преструктурирането на банки в ЕС.

Уебсайт
http://srb.europa.eu/
Адрес
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgium