Přejít na hlavní obsah

Evropská hymna

Melodie hymny je převzata z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena, kterou v roce 1823 složil na slova lyrické básně Friedricha Schillera „Óda na radost“ z roku 1785.

Hymna symbolizuje nejen Evropskou unii, ale i Evropu v širším smyslu. Báseň „Óda na radost“ představuje Schillerovu idealistickou vizi bratrství všech lidí, kterou sdílel i Beethoven.

V roce 1972 schválila Rada Evropy Beethovenovo téma „Ódy na radost“ jako svou hymnu. V roce 1985 ji pak vedoucí představitelé členských států schválili jako oficiální hymnu Evropské unie. Hymna je beze slov, má pouze hudební část. Univerzálním jazykem hudby vyjadřuje evropské ideály svobody, míru a solidarity.

Evropská hymna nenahrazuje národní hymny jednotlivých zemí EU, ale spíše oslavuje společně sdílené hodnoty. Hraje se při slavnostních příležitostech týkajících se Evropské unie a také na všech akcích celoevropského rozměru.

Poslechněte si evropskou hymnu

Poslechněte si evropskou hymnu