Põhisisu juurde

ELi tunnusmeloodia pärineb Ludwig van Beethoveni 1823. aastal loodud 9. sümfooniast. See on muusika Friedrich von Schilleri 1785. aastal kirjutatud luuletusele „Ood rõõmule”.

See ei ole mitte üksnes Euroopa Liidu hümn, vaid Euroopa hümn laiemas mõttes. Luuletus „Ood rõõmule” väljendab Schilleri idealistlikku nägemust sellest, kuidas inimkond vennastub, ning seda visiooni jagas ka Beethoven.

1972. aastal otsustas Euroopa Nõukogu kuulutada Beethoveni „Oodi rõõmule” Euroopa hümniks. 1985. aastal kuulutasid ELi riigi- ja valitsusjuhid selle teose Euroopa Liidu ametlikuks hümniks. Hümnil sõnu ei ole – on ainult muusika. Hümn väljendab kõigile arusaadavas muusika keeles Euroopa ideaale, milleks on vabadus, rahu ja solidaarsus.

Hümni eesmärgiks ei ole asendada liikmesriikide rahvushümne, vaid tähistada nende riikide ühiseid väärtusi. Hümni mängitakse Euroopa Liidu ametlikel tseremooniatel ning tavaliselt ka Euroopaga seotud eri liiki üritustel.

Kuula Euroopa hümni (02:07)

Kuula Euroopa hümni