Gå direkt till innehållet

Melodin kommer från sista satsen i Beethovens nionde symfoni från 1823, där han tonsatte Friedrich von Schillers ”Hymn till glädjen” från 1785.

Hymnen symboliserar inte bara EU utan hela Europa. I ”Hymn till glädjen” uttrycker Schiller sin vision om mänsklighetens förbrödring – en vision som Beethoven delade.

År 1972 antog Europarådet Beethovens tonsättning av ”Hymn till glädjen” som sin hymn. År 1985 antog EU:s stats- och regeringschefer den som EU:s officiella hymn. Den har ingen text – på musikens universella och ordlösa språk uttrycker hymnen EU:s ideal om frihet, fred och solidaritet.

Europahymnen ersätter inte ländernas nationalsånger. Tanken är i stället att hylla de värden länderna delar. Hymnen spelas i officiella EU-sammanhang och vid olika europeiska evenemang.

Lyssna på Europahymnen

Lyssna på Europahymnen