Direct naar de inhoud
Gedecentraliseerd agentschap

Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

Logo of European Medicines Agency (EMA)

In het kort

 • Rol: de wetenschappelijke beoordeling van, het toezicht op en de veiligheid van geneesmiddelen voor mensen en dieren in de EU
 • Directeur: Emer Cooke
 • Opgericht in: 1995
 • Medewerkers: 897
 • Locatie: Amsterdam (Nederland) 
 • Website: Europees Geneesmiddelenbureau

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zet zich in voor de gezondheid van mens en dier door de evaluatie van en het toezicht op geneesmiddelen in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER).

Taken

Het Geneesmiddelenbureau is belast met de goedkeuring van en het toezicht op geneesmiddelen in de EU. Bedrijven kunnen bij het bureau terecht voor een universele vergunning, op basis waarvan ze een geneesmiddel in de hele EU en de hele EER in de handel mogen brengen. Die vergunning wordt afgegeven door de Europese Commissie. De meeste echt innovatieve geneesmiddelen die in Europa op de markt worden gebracht, worden via de gecentraliseerde goedkeuringsprocedure van het EMA goedgekeurd, omdat die zo krachtig is.

Het Geneesmiddelenbureau kwijt zich van deze taken door:

 • de ontwikkeling en toegankelijkheid van geneesmiddelen te bevorderen
 • goedkeuringsaanvragen te beoordelen
 • toezicht te houden op de veiligheid van geneesmiddelen gedurende de hele levenscyclus ervan
 • informatie te verschaffen aan gezondheidswerkers en patiënten

Wie is erbij gebaat?

De werkzaamheden van de EMA dienen de belangen van:

 • patiënten
 • gezondheidsprofessionals
 • academici
 • farmaceutische bedrijven
 • ontwikkelaars van geneesmiddelen
 • beleidsmakers

Met zijn wetenschappelijke richtsnoeren, adviezen en stimulansen bevordert het EMA het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Daardoor kan de vooruitgang in de medische wetenschap worden vertaald in geneesmiddelen die aantoonbare voordelen opleveren voor de gezondheid van patiënten. In het bijzonder promoot het EMA de ontwikkeling van geneesmiddelen voor kinderen en voor de aanpak van zeldzame ziekten.

Zie ook

Regelgevingsinformatie over geneesmiddelen voor de mens

Regelgevingsinformatie over geneesmiddelen voor dieren

Partners en netwerken

Publicaties

Werken voor het EMA

Contact

Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

Naam
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Website
https://www.ema.europa.eu/en
Telefoonnummer
+31 88 781 6000
Postadres
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Nederland
Sociale media