Glavni sadržaj
Decentralizirana agencija

Europska agencija za lijekove (EMA)

Logo of European Medicines Agency (EMA)

Pregled

 • Uloga: EMA jamči znanstvenu evaluaciju, nadzor i praćenje sigurnosti lijekova za upotrebu u humanoj i veterinarskoj medicini u EU-u.
 • Izvršna direktorica: Emer Cooke
 • Godina osnivanja: 1995.
 • Broj zaposlenih: 897.
 • Sjedište: Amsterdam (Nizozemska) 
 • Web-mjesto: EMA

Europska agencija za lijekove (EMA) štiti i promiče zdravlje ljudi i životinja evaluacijom i praćenjem lijekova u Europskoj uniji (EU) i Europskom gospodarskom prostoru (EGP).

Čime se bavi?

U glavne obveze Agencije ubrajaju se odobravanje i praćenje lijekova u EU-u. Poduzeća podnose Agenciji jedinstveni zahtjev za odobrenje za stavljanje lijeka na tržište, koji izdaje Europska komisija. Ako se odobrenje dodijeli, ono poduzećima omogućuje da predmetni lijek stave na tržište u cijelom EU-u i EGP-u. S obzirom na široko područje primjene centraliziranog postupka EMA odobrava istinski najinovativnije lijekove na tržištu u Europi.

Agencija ispunjava svoje obveze:

 • olakšavanjem razvoja lijekova i pristupa njima
 • evaluacijom zahtjeva za odobrenje za stavljanje lijekova na tržište
 • praćenjem sigurnosti lijekova tijekom njihova cjelokupnog životnog ciklusa
 • pružanjem informacija zdravstvenim radnicima i pacijentima.

Tko ima koristi?

Od rada EMA-e koristi imaju:

 • pacijenti
 • zdravstveni radnici
 • akademska zajednica
 • farmaceutska poduzeća
 • stručnjaci u području razvoja lijekova
 • tvorci politike u području zdravstva.

Agencija svojim znanstvenim smjernicama te programom i poticajima u području znanstvenog savjetovanja olakšava istraživanja s ciljem razvoja novih lijekova te potiče razvoj kako bi se na taj način napredak iz medicinskih znanosti prenio u nove lijekove koji će pacijentima donijeti stvarnu korist. Posebno promiče razvoj lijekova za djecu i za rijetke bolesti.

Vidi također

Regulatorne informacije o lijekovima za primjenu u humanoj medicini

Regulatorne informacije o veterinarskim lijekovima

Partneri i mreže

Publikacije

Zapošljavanje

Kontakt

Europska agencija za lijekove (EMA)

Ime
Europska agencija za lijekove (EMA)
Internetska stranica
https://www.ema.europa.eu/en
Broj telefona
+31 88 781 6000
Poštanska adresa
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Nizozemska
Društvene mreže