Mur għall-kontenut ewlieni
Logo of European Medicines Agency (EMA)

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: l-EMA tiggarantixxi l-evalwazzjoni xjentifika, is-superviżjoni u l-monitoraġġ tas-sikurezza ta’ mediċini għall-bniedem u veterinarji fl-UE.
 • Direttur Eżekuttiv: Emer Cooke
 • Stabbilita fi: 1995
 • Persunal: 897
 • Lokalità: f'Amsterdam (in-Netherlands) 
 • Sit web: EMA

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) tipproteġi u tippromwovi s-saħħa umana u tal-annimali billi tevalwa u timmonitorja l-mediċini fl-Unjoni Ewropea (UE) u fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE).

Dak li tagħmel

Ir-responsabbiltajiet ewlenin tal-Aġenzija huma l-awtorizzazzjoni u l-monitoraġġ tal-mediċini fl-UE. Il-kumpaniji japplikaw magħha għal awtorizzazzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni unika, li toħroġ mill-Kummissjoni Ewropea. Jekk din tingħata, ikunu jistgħu jikkummerċjalizzaw il-mediċina kkonċernata fl-UE u ż-ŻEE. Peress li l-kamp ta’ applikazzjoni tal-proċedura ċentralizzata għandu firxa wiesa’, il-biċċa l-kbira tal-mediċini li jkunu ġenwinament innovattivi kkummerċjalizzati fl-Ewropa huma awtorizzati mill-EMA.

L-Aġenzija tissodisfa r-responsabbiltajiet tagħha billi:

 • tiffaċilita l-iżvilupp tal-mediċini u l-aċċess għalihom
 • tevalwa l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet għall-kummerċjalizzazzjoni
 • timmonitorja s-sikurezza tal-mediċini matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom
 • tipprovdi informazzjoni lill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u lill-pazjenti.

Min jibbenefika

Il-benefiċjari tax-xogħol tal-EMA huma:

 • il-pazjenti
 • il-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa
 • l-akkademiċi
 • il-kumpaniji farmaċewtiċi
 • l-iżviluppaturi tal-mediċini
 • min ifassal il-politika fil-qasam tas-saħħa.

Permezz tal-linji gwida xjentifiċi, il-programm ta’ pariri xjentifiċi u l-inċentivi tagħha, l-Aġenzija tiffaċilita r-riċerka f’mediċini ġodda u tinkoraġġixxi l-iżvilupp u b'hekk tittrasforma l-progress fix-xjenza tal-mediċini f’mediċini li għandhom benefiċċji tas-saħħa reali għall-pazjenti. B'mod partikolari, tippromwovi l-iżvilupp ta’ mediċini għat-tfal u oħrajn biex jittrattaw mard rari.

Ara wkoll

Informazzjoni regolatorja dwar il-mediċini għall-użu tal-bniedem

Informazzjoni regolatorja dwar il-mediċini għall-użu veterinarju

Sħab u netwerks

Pubblikazzjoni

Karrieri

Kuntatt

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)

Isem
L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
Sit web
https://www.ema.europa.eu/en
Numru tat-telefown
+31 88 781 6000
Indirizz postali

Domenico Scarlattilaan 6
1083 HS Amsterdam
Netherlands

Media soċjali