Gå direkt till innehållet
Decentraliserad byrå

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Logo of European Medicines Agency (EMA)

Översikt

 • Uppgift: Utvärdera och övervaka läkemedel för människor och djur i EU
 • Verkställande direktör: Emer Cooke
 • Inrättad: 1995
 • Antal anställda: 897
 • Plats: Amsterdam 
 • Webbplats: EMA

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) skyddar och främjar folkhälsan och djurhälsan genom att utvärdera och övervaka läkemedel i EU- och EES-länderna.

Verksamhet

EMA:s huvuduppgift är att godkänna och övervaka läkemedel i EU. Läkemedelsföretagen ansöker hos EU-kommissionen om ett godkännande för försäljning. Om tillståndet beviljas kan de sälja sitt läkemedel i alla EU- och EES-länder. Det centraliserade förfarandet omfattar många typer av läkemedel och de flesta nya innovativa läkemedel som säljs i Europa har godkänts av EMA.

Myndigheten uppfyller sina åtaganden genom att

 • underlätta utvecklingen av läkemedel och tillgången till dem
 • handlägga ansökningar om godkännande för försäljning
 • övervaka att läkemedlen är säkra under hela sin livscykel
 • informera vårdpersonal och patienter.

Målgrupper

EMA:s arbete gagnar

 • patienter
 • vårdpersonal
 • forskare
 • läkemedelsföretag
 • läkemedelsutvecklare
 • folkhälsoansvariga.

Genom sina vetenskapliga riktlinjer, incitament och program för vetenskaplig rådgivning bidrar EMA till utvecklingen av läkemedel som förbättrar patienternas hälsa. Man främjar framför allt nya läkemedel för barn och läkemedel mot sällsynta sjukdomar.

Se också

Lagstiftning om humanläkemedel

Lagstiftning om veterinärläkemedel

Partner och nätverk

Publikationer

Lediga jobb

Kontakt

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Namn
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Webbplats
https://www.ema.europa.eu/en
Telefon
+31 88 781 6000
Postadress
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Nederländerna
Sociala medier