Pāriet uz galveno saturu
Logo of European Medicines Agency (EMA)

Īss apraksts

 • Uzdevums: EZA nodrošina cilvēkiem un dzīvniekiem domātu zāļu zinātnisko novērtējumu, uzraudzību un drošuma pārraudzību Eiropas Savienībā.
 • Izpilddirektore: Emer Cooke  
 • Dibināšanas gads: 1995
 • Darbinieku skaits: 897
 • Atrašanās vieta: Amsterdama (Nīderlande)
 • Tīmekļa vietne: Eiropas Zāļu aģentūra

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) aizsargā un veicina cilvēku un dzīvnieku veselību, novērtējot un pārraugot zāles Eiropas Savienībā (ES) un Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ).

Ar ko tā nodarbojas

Aģentūras galvenā atbildības joma ir zāļu apstiprināšana un pārraudzība Eiropas Savienībā. Uzņēmumi tajā var pieteikties vienotai tirdzniecības atļaujai, ko izdod Eiropas Komisija. Ja šo atļauju piešķir, tā dod tiesības tirgot attiecīgās zāles visā ES un EEZ teritorijā. Ņemot vērā centralizētās procedūras plašo tvērumu, EZA piešķir atļaujas pat visinovatīvāko zāļu pārdošanai Eiropā.

Aģentūra veic savus pienākumus,

 • atvieglojot zāļu izstrādi un pieejamību,
 • izvērtējot tirdzniecības atļauju pieprasījumus,
 • pārraugot zāļu drošumu visā to aprites ciklā,
 • sniedzot informāciju veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Kas ir ieguvēji

No EZA darba ieguvēji ir:

 • pacienti,
 • veselības aprūpes speciālisti,
 • akadēmiskās aprindas,
 • farmācijas uzņēmumi,
 • zāļu izstrādātāji,
 • veselības politikas veidotāji.

Aģentūra, pieņemdama zinātniskos ieteikumus un stimulējošos faktorus un īstenodama zinātnisko konsultāciju programmu, atvieglo pētījumus par jaunām zālēm un rosina attīstību, tādējādi radot apstākļus, lai zinātniskais progress rastu konkrētu izpausmi jaunās zālēs, reāli rūpējoties par cilvēku veselību. Tā it īpaši sekmē tādu zāļu izstrādi, kas domātas bērniem vai ārstē reto slimību pacientus.

Skatīt arī

Cilvēkiem domātu zāļu regulējums

Veterinārmedicīnas zāļu regulējums

Partneri un tīkli

Publikācija

Karjeras

Kontaktinformācija

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA)

Nosaukums
Eiropas Zāļu aģentūra (EZA)
Tīmekļvietne
https://www.ema.europa.eu/en
Tālruņa numurs
+31 88 781 6000
Pasta adrese
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Nīderlande
Sociālie plašsaziņas līdzekļi