Přejít na hlavní obsah
Decentralizovaná agentura

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

Logo of European Medicines Agency (EMA)

Přehled

 • Úloha: EMA zajišťuje vědecké hodnocení, dohled a kontrolu bezpečnosti humánních i veterinárních léčivých přípravků v EU.
 • Výkonná ředitelka: Emer Cookeová
 • Rok zřízení: 1995
 • Počet zaměstnanců: 897
 • Sídlo: Amsterdamu.
 • Internetové stránky: EMA

Posláním Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) je prostřednictvím hodnocení a kontroly léčivých přípravků v rámci Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP) chránit a podporovat lidské zdraví i zdraví zvířat.

Náplň činnosti

Hlavním úkolem agentury je registrovat a kontrolovat léčivé přípravky v EU. Společnosti u ní mohou zažádat o jednotnou registraci pro své výrobky, kterou vydává Evropská komise a která jim umožňuje prodávat registrované léčivé přípravky v celé EU a EHP. Díky centralizovanému postupu s velmi širokým záběrem je EMA schopna většinu skutečně inovativních léků prodávaných v EU zaregistrovat.

Mezi úkoly agentury patří:

 • usnadňovat vývoj léků a jejich dostupnost
 • vyhodnocovat žádosti o registraci léků
 • kontrolovat bezpečnost léků během jejich životního cyklu
 • poskytovat informace zdravotnickým pracovníkům a pacientům

Přínos agentury

Agentura je přínosem pro:

 • pacienty
 • zdravotnické pracovníky
 • akademické pracovníky
 • farmaceutické společnosti
 • výzkumné pracovníky
 • tvůrce zdravotní politiky

Prostřednictvím svých vědeckých pokynů, poradenských programů a pobídek agentura usnadňuje výzkum nových léků, které mají skutečný přínos pro zdraví pacientů, a napomáhá pokroku v lékařské vědě. Podporuje zejména vývoj pediatrických léků a léků proti vzácným onemocněním.

Viz také

Informace o regulaci humánních léčivých přípravků

Informace o regulaci veterinárních léčivých přípravků

Partneři a sítě

Publikace

Pracovní příležitosti

Kontakt

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

Jméno/Název
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Internetové stránky
https://www.ema.europa.eu/en
Telefonní číslo
+31 88 781 6000
Poštovní adresa

Domenico Scarlattilaan 6
1083 HS Amsterdam
Nizozemsko

Sociální média