Põhisisu juurde
Logo of European Medicines Agency (EMA)

Ülevaade

 • Roll: Euroopa Ravimiamet tagab inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavate ravimite teadusliku hindamise, jälgimise ja ohutuse järelevalve.
 • Tegevdirektor: Emer Cooke
 • Asutatud: 1995
 • Töötajate arv: 897
 • Asukoht: Amsterdamis, Madalmaades
 • Veebisait: EMA

Euroopa Ravimiamet kaitseb ja edendab inimeste ja loomade tervist ravimite hindamise ja ravimijärelevalve kaudu Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

Tegevus

Ravimiameti peamisteks ülesanneteks on ravimijärelevalve ja ravimite müügilubade andmine ELis. Ettevõtted taotlevad neid Euroopa Komisjoni kehtestatud ühtse müügiloa andmise menetluse raames. Kui neile luba antakse, saavad nad asjaomast ravimit turustada kogu ELis ja EMP piirkonnas. Võttes arvesse selle tsentraliseeritud menetluse suurt ulatust, annab kõige innovatiivsematele Euroopas turustatavatele ravimitele müügiloa EMA.

Ameti ülesanded on järgmised:

 • hõlbustada ravimite väljatöötamist ja neile juurdepääsu;
 • hinnata ravimite müügiloataotlusi;
 • tagada ravimiohutus kogu nende olelusringi kestel;
 • anda teavet tervishoiutöötajatele ja patsientidele.

Kasusaajad

Euroopa Ravimiameti töö on kasulik:

 • patsientidele;
 • tervishoiutöötajatele;
 • teadlastele;
 • ravimifirmadele;
 • ravimite väljatöötajatele;
 • tervishoiupoliitika väljatöötajatele.

Oma teaduslike suuniste, teaduslike nõuannete programmi ja stiimulite kaudu hõlbustab Euroopa Ravimiamet uusi ravimeid käsitlevaid uuringuid ja nende väljatöötamist, aidates muuta meditsiinialased edusammud ravimiteks, millest patsiendid saavad reaalselt kasu. Eelkõige edendab amet laste- ja haruldaste haiguste ravimite väljatöötamist.

Vaata ka …

Ravimeid käsitlevad õigusaktid

Veterinaarravimeid käsitlevad õigusaktid

Partnerid ja võrgustikud

Väljaanded

Töökohad

Kontaktandmed

Euroopa Ravimiamet

Nimi
Euroopa Ravimiamet
Veebisait
https://www.ema.europa.eu/en
Telefoninumber
+31 88 781 6000
Postiaadress
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Madalmaad
Sotsiaalmeedia