Gå til hovedindholdet
Logo of European Medicines Agency (EMA)

Oversigt

 • Rolle: EMA garanterer videnskabelig evaluering, tilsyn med og sikkerhedsovervågning af lægemidler til mennesker og dyr i EU.
 • Directora ejecutiva: Emer Cooke
 • Oprettet i: 1995
 • Antal ansatte: 897
 • Placering: Amsterdam
 • Website: EMA

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) – beskytter og fremmer folkesundhed og dyresundhed ved at vurdere og overvåge lægemidler inden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) .

Det laver EMA

Agenturets vigtigste opgave er at godkende og overvåge lægemidler i EU. Virksomheder anmoder agenturet om en fælles markedsføringstilladelse, som udstedes af EU-Kommissionen. Hvis de får tilladelsen, kan de markedsføre lægemidlet i hele EU og EØS. På grund af den centraliserede procedures store omfang er de fleste virkelig innovative lægemidler, der markedsføres i Europa, godkendt af EMA.

Agenturet udfører sine opgaver ved at:

 • lette udviklingen af og adgangen til lægemidler
 • vurdere ansøgninger om markedsføringstilladelse
 • overvåge sikkerheden ved lægemidler, så længe de eksisterer
 • levere oplysninger til sundhedspersonale og patienter.

Hvem har gavn af EMA's aktiviteter?

EMA's arbejde er til gavn for:

 • patienter
 • sundhedsprofessionelle
 • den akademiske verden
 • medicinalvirksomheder
 • udviklere af lægemidler
 • beslutningstagere på sundhedsområdet.

Gennem sine videnskabelige retningslinjer, sit videnskabelige rådgivningsprogram og incitamenter gør agenturet det lettere at forske i nye lægemidler og støtter udviklingsprocessen, så fremskridtene i lægevidenskaben munder ud i lægemidler med klare fordele for patienternes sundhed. Det gør en særlig indsats for at støtte udvikling af lægemidler til børn og til behandling af sjældne sygdomme.

Se også

Reguleringsmæssig information om lægemidler til mennesker

Reguleringsmæssig information om lægemidler til dyr

Partnere og netværk

Publikationer

Job

Kontakt

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

Navn
Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
Websted
https://www.ema.europa.eu/en
Telefonnummer
+31 88 781 6000
Postadresse
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Nederlandene
Sociale medier