Direct naar de inhoud
Gedecentraliseerd agentschap

Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA)

European Union Agency for Asylum - Logo

Overzicht

 • Taak: De nationale autoriteiten van de EU-landen ondersteunen bij de uitvoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel door operationele en technische bijstand te verlenen.
 • Directeur: Nina Gregori
 • Opgericht: 2022
 • Medewerkers: 500+
 • Locatie:  Valletta, Malta
 • Internet: EUAA


Het Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA) is een gedecentraliseerd EU-agentschap dat operationele en technische ondersteuning en opleiding biedt aan de nationale autoriteiten van de EU-landen. Dit helpt hen bij de uitvoering van de EU-wetgeving inzake asiel en zorgt voor meer convergentie bij asielprocedures en opvangvoorzieningen.

Wat doet het EUAA?

Het EUAA biedt de EU-landen een breed scala aan operationele en technische ondersteuning. Met het oog op een grotere convergentie van de asiel- en opvangpraktijken in de hele EU, in overeenstemming met de hoge normen van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS), kan het Agentschap:

 • snel operationele bijstand verlenen aan EU-landen die te maken hebben met migratiedruk 
 • gebruik maken van een permanente asielreservepool van 500 nationale ambtenaren die beschikbaar zijn voor het Agentschap en overal in de EU snel kunnen worden ingezet
 • een breed opleidingsprogramma op asielgebied voor nationale ambtenaren opzetten, om zo de accreditatie-instantie van de EU voor kwesties van internationale bescherming te worden
 • de grondrechten van asielzoekers beschermen door:
  • de benoeming van een "grondrechtenfunctionaris"
  • de instelling van een klachtenmechanisme
  • de versterking van de rol van maatschappelijke organisaties en ngo’s
 • de coördinatie met de landen van herkomst en doorreis verbeteren door:
  • de aanstelling van verbindingsfunctionarissen in niet-EU-landen
  • de samenwerking met autoriteiten in niet-EU-landen om deze te helpen bij de opbouw van asiel- en opvangcapaciteit die in overeenstemming is met het internationaal recht.


Vanaf 31 december 2023 zal het Agentschap beginnen te controleren hoe de EU-landen de EU-wetgeving inzake asiel- en opvangpraktijken ttoepassen. Zodra de Dublinverordening wordt vervangen of gewijzigd, wordt begonnen met het opstellen van aanbevelingen om tekortkomingen te verhelpen.


Wie is erbij gebaat?

De belangrijkste begunstigden zijn de ambtenaren en medewerkers van de nationale autoriteiten in de EU-landen die verantwoordelijk zijn voor:

 • de beoordeling en het beheer van asielaanvragen en verzoeken om internationale bescherming
 • adequate opvangvoorzieningen

Daarnaast informeert het Agentschap onpartijdig over de stand van zaken op het gebied van asiel en migratie in de EU, zowel aan gespecialiseerde doelgroepen als aan het grote publiek.
 

Nadere informatie

Laatste nieuws

Persberichten

Banen

EUAA-verordening

Contact

Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA)

Naam
Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA)
Website
https://www.euaa.europa.eu/
E-mail
infoateuaa [dot] europa [dot] eu
Telefoonnummer
+356 22487500
Postadres
Winemakers Wharf, Malta MRS 1917, Malta
Sociale media