Mur għall-kontenut ewlieni
Aġenzija deċentralizzata

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil (EUAA)

European Union Agency for Asylum - Logo

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: Tappoġġja lill-awtoritajiet nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE biex jimplimentaw is-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil billi tipprovdi assistenza operazzjonali u teknika.
 • Direttur Eżekuttiv: Is-Sinjura Nina Gregori
 • Stabbilita: fl-2022
 • Numru ta’ staff: 500+
 • Post:  Valletta, Malta
 • Sit web: EUAA


L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil (EUAA) hija aġenzija deċentralizzata tal-UE li tipprovdi appoġġ operazzjonali u tekniku, u taħriġ lill-awtoritajiet nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE. Dan jgħinhom jimplimentaw il-liġi tal-UE dwar l-ażil u jġibu konverġenza akbar fil-proċedimenti tal-ażil u l-kundizzjonijiet tal-akkoljenza.

X’tagħmel

L-EUAA toffri firxa wiesgħa ta’ appoġġ operazzjonali u tekniku lill-pajjiżi tal-UE. Bl-għan li ġġib konverġenza akbar fil-prattiki tal-ażil u tal-akkoljenza fl-UE kollha, f’konformità mal-istandards għoljin tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil (SEKA), l-Aġenzija tista’:

 • tiskjera malajr assistenza operazzjonali lil pajjiżi tal-UE li jiffaċċjaw pressjoni migratorja 
 • tuża Riżerva ta’ Intervent għall-Ażil permanenti ta’ 500 uffiċjal nazzjonali li huma disponibbli għall-Aġenzija u li jistgħu jiġu skjerati malajr fi kwalunkwe post fl-UE.
 • tibni kurrikulu wiesa’ ta’ taħriġ dwar l-ażil għall-uffiċjali nazzjonali, biex tikseb l-għan tagħha li ssir il-korp ta’ akkreditazzjoni tal-UE għal kwistjonijiet ta’ protezzjoni internazzjonali
 • tipproteġi d-drittijiet fundamentali ta’ dawk li jfittxu ażil billi:
  • taħtar “Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali”
  • tistabbilixxi mekkaniżmu għall-ilmenti
  • issaħħaħ ir-rwol tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-NGOs
 • ittejjeb il-koordinazzjoni mal-pajjiżi ta’ oriġini u ta’ tranżitu billi:
  • taħtar uffiċjal ta' kollegament f’pajjiżi li mhumiex fl-UE
  • taħdem mal-awtoritajiet f’pajjiżi li mhumiex fl-UE biex tgħin fil-bini tal-kapaċità tal-ażil u tal-akkoljenza f’konformità mal-liġi internazzjonali.


Minn Diċembru 2023, l-Aġenzija se tibda timmonitorja kif il-pajjiżi tal-UE jimplimentaw il-liġi tal-UE dwar il-prattiki tal-ażil u tal-akkoljenza. It-tfassil ta’ rakkomandazzjonijiet biex jiġu rimedjati n-nuqqasijiet se jibda dakinhar li r-Regolament ta’ Dublin jiġi sostitwit jew aġġornat b’xi mod ieħor.


Min jibbenefika?

Dawk li jibbenefikaw prinċipalment huma l-uffiċjali u l-prattikanti li jaħdmu mal-awtoritajiet nazzjonali fil-pajjiżi tal-UE u li huma responsabbli:

 • għall-valutazzjoni u l-ġestjoni tal-applikazzjonijiet għall-ażil u l-protezzjoni internazzjonali
 • għall-iżgurar ta’ kundizzjonijiet ta’ akkoljenza adegwati.

Barra minn hekk, l-Aġenzija tħejji u tipprovdi informazzjoni imparzjali dwar l-istat tal-ażil u l-migrazzjoni fl-UE, kemm lil udjenzi speċjalizzati kif ukoll lill-pubbliku usa’.
 

Aktar Informazzjoni

Aħbarijiet reċenti

Stqarrijiet għall-istampa

Impjiegi

Regolament tal-EUAA

Kuntatt

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil (EUAA)

Isem
L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil (EUAA)
Sit web
https://www.euaa.europa.eu/
Email
infoateuaa [dot] europa [dot] eu
Numru tat-telefown
+356 22487500
Indirizz postali
Winemakers Wharf, Malta MRS 1917, Malta
Media soċjali