Pāriet uz galveno saturu
Decentralizēta aģentūra

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA)

European Union Agency for Asylum - Logo

Pārskats

 • Uzdevums: sniegt operatīvo un tehnisko palīdzību ES dalībvalstu iestādēm, lai palīdzētu tām īstenot kopējo Eiropas patvēruma sistēmu.
 • Izpilddirektore: Nina Gregori
 • Izveides gads: 2022
 • Darbinieku skaits: 500+
 • Atrašanās vieta:  Valleta, Malta
 • Tīmekļa vietne: EUAA


Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA) ir decentralizēta ES aģentūra, kas nodrošina operatīvo un tehnisko atbalstu un apmācību ES dalībvalstu iestādēm. Aģentūra palīdz tām īstenot ES tiesību aktus patvēruma jomā un sekmēt patvēruma procedūru un uzņemšanas nosacījumu konverģenci.

Darbības

EUAA piedāvā dažāda veida operatīvo un tehnisko atbalstu ES dalībvalstīm. Lai nodrošinātu lielāku patvēruma un uzņemšanas prakses konverģenci visā ES, Aģentūra saskaņā ar kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) augstajiem standartiem var veikt šādas darbības:

 • ātri sniegt operatīvo palīdzību ES dalībvalstīm, kas saskaras ar migrācijas spiedienu; 
 • izmantot pastāvīgo patvēruma reakcijas rezervi, ko veido valstu ierēdņi (kopā 500), kuri ir Aģentūras rīcībā un kurus var ātri izvietot jebkur ES teritorijā;
 • izveidot plašu mācību programmu patvēruma jomā nodarbinātajiem ierēdņiem, lai sasniegtu savu mērķi kļūt par ES akreditācijas iestādi starptautiskās aizsardzības jautājumos;
 • aizsargāt patvēruma meklētāju pamattiesības, veicot šādas darbības:
  • ieceļot pamattiesību amatpersonu,
  • izveidojot sūdzību izskatīšanas mehānismu,
  • stiprinot pilsoniskās sabiedrības organizāciju un NVO lomu;
 • uzlabot koordināciju ar izcelsmes un tranzīta valstīm, veicot šādas darbības:
  • ieceļot sadarbības koordinatorus ārpussavienības valstīs,
  • sadarbojoties ar ārpussavienības valstu iestādēm nolūkā veidot starptautiskajām tiesībām atbilstošas patvēruma un uzņemšanas spējas.


No 2023. gada 31. decembra aģentūra sāks uzraudzīt, kā ES dalībvalstis īsteno ES tiesību aktus, kas reglamentē patvēruma un uzņemšanas praksi. Kolīdz tiks aizstāta vai citādi atjaunināta Dublinas regula, sāksies ieteikumu izstrāde trūkumu novēršanai.


Ieguvēji

Galvenie ieguvēji ir ierēdņi un praktiķi, kas sadarbojas ar ES dalībvalstu iestādēm un atbild par:

 • patvēruma un starptautiskās aizsardzības pieteikumu izvērtēšanu un pārvaldību;
 • pienācīgu uzņemšanas apstākļu nodrošināšanu.

Aģentūra arī sagatavo un sniedz objektīvu informāciju par patvēruma un migrācijas stāvokli ES gan speciālistiem, gan plašākai sabiedrībai.
 

Papildinformācija

Jaunākās ziņas

Paziņojumi presei

Vakances

EUAA regula

Kontaktinformācija

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA)

Nosaukums
Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA)
Tīmekļvietne
https://www.euaa.europa.eu/
E-pasts
infoateuaa [dot] europa [dot] eu
Tālruņa numurs
+356 22487500
Pasta adrese
Winemakers Wharf, Malta MRS 1917, Malta
Sociālie plašsaziņas līdzekļi