Pereiti prie pagrindinio turinio
Decentralizuota agentūra

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (EUAA)

European Union Agency for Asylum - Logo

Apžvalga

 • Vaidmuo: Padėti ES šalių nacionalinėms valdžios institucijoms įgyvendinti bendrą Europos prieglobsčio sistemą teikiant operatyvinę ir techninę paramą.
 • Vykdomoji direktorė: Nina Gregori
 • Įsteigta: 2022 m.
 • Darbuotojų skaičius: 500+
 • Vieta:  Valeta, Malta
 • Interneto svetainė: EUAA


Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (EUAA) yra decentralizuota ES agentūra, teikianti operatyvinę ir techninę paramą ir mokymus ES šalių nacionalinėms valdžios institucijoms. Tai padeda joms įgyvendinti ES prieglobsčio teisę ir užtikrinti didesnę prieglobsčio procedūrų ir priėmimo sąlygų konvergenciją.

Veikla

EUAA teikia įvairią operatyvinę ir techninę paramą ES šalims. Siekdama užtikrinti didesnę prieglobsčio ir priėmimo praktikos konvergenciją visoje ES, laikydamasi aukštų bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) standartų, Agentūra gali:

 • greitai suteikti operatyvinę pagalbą ES šalims, susiduriančioms su migracijos spaudimu; 
 • naudotis nuolatiniu prieglobsčio pagalbos rezervu, kurį sudaro 500 nacionalinių pareigūnų, kurie gali Agentūrai teikti paslaugas ir būti greitai dislokuoti bet kurioje ES vietoje;
 • parengti plataus masto bendrąją mokymo programą prieglobsčio klausimais, skirtą nacionaliniams pareigūnams, kad būtų pasiektas jos tikslas tapti ES akreditavimo įstaiga tarptautinės apsaugos klausimais;
 • apsaugoti prieglobsčio prašytojų pagrindines teises:
  • paskirdama pagrindinių teisių pareigūną,
  • sukurdama skundų nagrinėjimo mechanizmą,
  • stiprinandama pilietinės visuomenės organizacijų ir NVO vaidmenį.
 • gerinti koordinavimą su kilmės ir tranzito šalimis:
  • paskirdama ryšių palaikymo pareigūnus ES nepriklausančiose šalyse,
  • bendradarbiaudama su ES nepriklausančių šalių valdžios institucijomis, kad padėtų kurti prieglobsčio ir priėmimo pajėgumus, atitinkančius tarptautinę teisę.


Nuo 2023 m. gruodžio 31 d. Agentūra stebės, kaip ES šalys įgyvendina ES prieglobsčio ir priėmimo praktiką. Rekomendacijos, kaip pašalinti trūkumus, bus pradėtos rengti tą dieną, kai bus pakeistas arba kitaip atnaujintas Dublino reglamentas.


Kam ši veikla naudinga?

Agentūros veikla naudingiausia pareigūnams ir specialistams, dirbantiems su ES šalių nacionalinėmis valdžios institucijomis ir atsakingiems už:

 • prieglobsčio ir tarptautinės apsaugos prašymų vertinimą ir tvarkymą;
 • tinkamų priėmimo sąlygų užtikrinimą.

Be to, Agentūra rengia ir teikia nešališką informaciją apie prieglobsčio ir migracijos padėtį ES tiek specialistams, tiek plačiajai visuomenei.
 

Daugiau informacijos

Naujienos

Pranešimai spaudai

Įdarbinimas

EUAA reglamentas

Kontaktiniai duomenys

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (EUAA)

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (EUAA)
Interneto svetainė
https://www.euaa.europa.eu/
E. paštas
infoateuaa [dot] europa [dot] eu
Telefono numeris
Tel. +356 22487500
Pašto adresas
Winemakers Wharf, Мalta MRS 1917, Malta
Socialiniai tinklai