Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αποκεντρωμένος οργανισμός

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA)

European Union Agency for Asylum - Logo

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: Στήριξη των εθνικών αρχών των χωρών της ΕΕ για την εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου με την παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής βοήθειας.
 • Εκτελεστική διευθύντρια: κα Nina Gregori
 • Έτος ίδρυσης: 2022
 • Αριθμός εργαζομένων: 500+
 • Έδρα:  Βαλέτα, Μάλτα
 • Ιστότοπος: EUAA


Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA) είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ που παρέχει επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση στις εθνικές αρχές των χωρών της ΕΕ. Αυτό τις βοηθά να εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία για το άσυλο και να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη σύγκλιση όσον αφορά τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου και τις συνθήκες υποδοχής.

Τι ακριβώς κάνει

Ο EUAΑ παρέχει ευρύ φάσμα επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης στις χώρες της ΕΕ. Με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης στις πρακτικές χορήγησης ασύλου και υποδοχής σε ολόκληρη την ΕΕ, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ), ο Οργανισμός μπορεί:

 • να παρέχει ταχεία επιχειρησιακή βοήθεια στις χώρες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν μεταναστευτική πίεση 
 • να αξιοποιεί μια μόνιμη εφεδρική δύναμη επέμβασης 500 εθνικών υπαλλήλων για το άσυλο, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για τον Οργανισμό και μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα οπουδήποτε σε ολόκληρη την ΕΕ
 • να δημιουργήσει ένα ευρύ εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα ασύλου για την κατάρτιση των εθνικών υπαλλήλων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του να καταστεί ο οργανισμός διαπίστευσης της ΕΕ για θέματα διεθνούς προστασίας
 • να προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των αιτούντων άσυλο μέσω:
  • του διορισμού «υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων»
  • της θέσπισης μηχανισμού υποβολής καταγγελιών:
  • της ενίσχυσης του ρόλου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ
 • της βελτίωσης του συντονισμού με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης με τους εξής τρόπους:
  • διορισμός αξιωματικών συνδέσμων σε τρίτες χώρες
  • συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών για τη συμβολή στην ανάπτυξη ικανοτήτων ασύλου και υποδοχής σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.


Από την 31η Δεκεμβρίου 2023 ο Οργανισμός θα αρχίσει να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία για τις πρακτικές ασύλου και υποδοχής. Η κατάρτιση συστάσεων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων θα αρχίσει την ημέρα που ο κανονισμός του Δουβλίνου θα αντικατασταθεί ή θα επικαιροποιηθεί με άλλον τρόπο.


Ποιοι ωφελούνται;

Εκείνοι που ωφελούνται κυρίως είναι οι υπάλληλοι και οι επαγγελματίες που συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές των χωρών της ΕΕ και είναι υπεύθυνοι για:

 • την αξιολόγηση και τη διαχείριση των αιτήσεων χορήγησης ασύλου και διεθνούς προστασίας
 • την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υποδοχής.

Επιπλέον, ο Οργανισμός προετοιμάζει και παρέχει αμερόληπτες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ασύλου και της μετανάστευσης στην ΕΕ, τόσο στο εξειδικευμένο κοινό όσο και στο ευρύτερο κοινό.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Τελευταία νέα

Δελτία Τύπου

Απασχόληση

Κανονισμός EUAA

Επικοινωνία

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA)

Όνομα
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA)
Ιστότοπος
https://www.euaa.europa.eu/
E-mail
infoateuaa [dot] europa [dot] eu
Αριθμός τηλεφώνου
+356 22487500
Ταχυδρομική διεύθυνση
Winemakers Wharf, Μάλτα MRS 1917, Μάλτα
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης